Neidio i'r prif gynnwy

Tîm Clinigol

 

 Dr Ian KETCHELL

 

 Dr Charlotte ADDY

 Dr Jamie DUCKERS

 

 Dr Anna SAYERS

 Dr Dawn LAU

 

 Dr Philippa GOBLE

 

Meddygon Ymgynghorol 

Dr Ian Ketchell - Ian yw Cyfarwyddwr y Ganolfan CF i Oedolion ac mae wedi bod yn ei swydd ers mis Medi 2005. Yn ogystal ag arwain y gwasanaeth CF, mae Dr Ketchell hefyd yn gweithio fel archwiliwr meddygol i GIG Cymru. 

Dr Jamie Duckers - Ymunodd â'r tîm ym mis Tachwedd 2009 ac ef yw arweinydd Rhaglen Ymchwil y Ganolfan CF. Ef yw arweinydd clefydau prin Cymru. 

Dr Dawn Lau - Ymunodd â'r tîm ym mis Ebrill 2012 ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn addysg Israddedig ac Ôl-raddedig. Hi yw arweinydd israddedig presennol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. 

Dr Charlotte Addy - Ymunodd â'r tîm ym mis Medi 2020, ar ôl gweithio'n flaenorol yng Nghanolfannau CF i Oedolion Belfast a Bryste. Mae ganddi ddiddordebau mewn addysg feddygol, cynllunio'r gweithlu ac ymchwil glinigol. Hi yw Cadeirydd presennol pwyllgor gweithlu Cymdeithas Thorasig Prydain, ac mae'n eistedd ar eu bwrdd. 

  

Meddygon Arbenigol 

Mae Dr Anna Sayers a Dr Philippa Goble ill dau yn gweithio’n benodol mewn CF, gan ddarparu gwasanaeth ar draws clinigau a'r ward. Yn ogystal â gweithio'n agos gyda'r tîm meddygon ymgynghorol, maent yn darparu cefnogaeth i feddygon iau ar y ward, ac i weddill y tîm CF. 

Ymunodd Dr Anna Sayers â'r tîm ym mis Awst 2016, ac mae'n gyfrifol am gyflwyno sgrinio'r coluddyn ar gyfer y boblogaeth CF sy'n oedolion yn y gwasanaeth.  

  

Hyfforddeion a staff iau 

Ar draws AWACFC mae gennym feddygon dan hyfforddiant neu feddygon iau yn gweithio ar y wardiau ac yn y clinig. Mae'r staff hyn yn aelodau hanfodol o'n tîm, ac yn helpu i ddarparu eich gofal. Mae gennym hefyd fyfyrwyr meddygol/nyrsio/ffisiotherapi, meddygon dan hyfforddiant a therapyddion cylchdroi sy'n treulio amser gyda ni i ddysgu am fyw gydag CF a gofalu am bobl â CF, y mae’n bosibl y byddwch yn eu cyfarfod. Mae eu helpu i ddeall mwy am CF, yn eu helpu i ofalu am bobl â CF yn y dyfodol, a gallai ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o aelodau’r tîm CF. 

Dilynwch ni