Neidio i'r prif gynnwy

Banc Locwm Meddygol a Deintyddol

Mae'r Bwrdd Iechyd yn cyflogi cronfa ddawnus o 'staff banc locwm' sy'n ein cefnogi drwy weithio oriau hyblyg dros dro. Mae hyn yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau diogel ac o ansawdd uchel i'r cleifion a'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Er mwyn ateb y galw cynyddol am wasanaethau gofal iechyd, rydym bob amser yn chwilio am weithwyr meddygol a deintyddol proffesiynol talentog i roi eu cymorth ac ymuno â'n Banc Locwm Meddygol a Deintyddol a Reolir.

Mae gweithio drwy'r banc yn ffordd wych o gyflawni patrymau shifft mwy hyblyg a gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith. Byddwch hefyd yn ennill profiad gwerthfawr o weithio i'r bwrdd iechyd mwyaf yng Nghymru, ac yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch i ehangu eich sgiliau mewn meysydd newydd.

 

 Ardaloedd ac Ysbytai rydym yn gweithio gyda nhw

Dilynwch ni