Neidio i'r prif gynnwy

Y Ward CF

Rydym yn uned arbenigol 16 gwely i gyd gyda chyfleusterau ensuite llawn. Mae gennym dîm gwych o nyrsys profiadol sydd â'r wybodaeth a'r sgiliau arbenigol i ofalu amdanoch tra byddwch yn glaf mewnol.

Ar ôl cyrraedd y ward byddwch yn cael eich dangos i'ch ystafell, ac ar ôl i chi ymgartrefu byddwch yn cael eich gweld gan wahanol aelodau o'r tîm amlddisgyblaethol cyn dechrau eich triniaethau.

  

Nyrsio Ward

 

 Sister Sarah BUCKINGHAM
Rheolwr Ward

 Sister Joanne DOCE
Nyrs Staff

 Sunu GEORGE
Nyrs Staff

 

 Rosini JOSEPH
Dirprwy Rheolwr Ward

 Mary CONSOLACION
Nyrs Staff

 Mark DURSLEY
Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd

 

 Natasha KENNY
Nyrs Staff

 Charlton ALABASTRO
Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd

 Amy WILSON
Cydlynydd Ward

 

 Hayley MORGAN-JAMES
Nyrs Staff

 Tarn STACEY
Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd

 

 

Yn ystod eich arhosiad gofynnwn i chi roi gwybod i staff am unrhyw ofidiau a phryderon sydd gennych ac mae croeso i chi ofyn unrhyw gwestiynau. Gofynnwn yn garedig hefyd i’n cleifion gydweithredu a dangos ymddygiad parchus tuag at bob aelod o staff.

Pan fydd dyddiad rhyddhau wedi'i gytuno byddwn yn rhoi presgripsiwn i fynd adref gyda chi. Byddwch yn ymwybodol y gallai hyn gymryd sawl awr i gyrraedd y ward o'r fferyllfa.

 

Cysylltwch

Rhifau cyswllt ward: 02921 825599 / 02921 825028

Oriau ymweld yn unol â pholisi ymweld y BIP ar hyn o bryd.

 

 Ystafell cleifion ar y ward

 Derbynfa ward CF

 Yr ystafell ddydd ar y ward CF

 

Cwestiynau Cyffredin