Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan Ffibrosis Systig Oedolion Cymru Gyfan

 

Mae Canolfan Ffibrosis Systig (FfS) Oedolion Cymru Gyfan yn Ysbyty Athrofaol Llandochau. Ar hyn o bryd, darparwn ofal FfS arbenigol i fwy na 280 o gleifion o bob cwr o Gymru. Hon yw'r unig ganolfan FfS i oedolion yng Nghymru, ac rydym yn ymdrechu o hyd i fodloni anghenion y cleifion dan ein gofal heddiw ac yn y dyfodol.

NEGES BWYSIG:  Cofiwch yfed digon o hylif yn y tywydd poeth

 

Beth yw CF? 

Mae Ffeibrosis Systig (CF) yn gyflwr etifeddol, lle rydych chi'n etifeddu un genyn diffygiol gan bob un o'ch rhieni. Os oes gennych ddau enyn diffygiol, yna mae llawer o arwynebau yn eich corff yn methu â symud halen a dŵr yn iawn i mewn/allan o'u celloedd. Mae hyn yn achosi crynhoad o fwcws trwchus, gludiog mewn gwahanol rannau o'r corff, sy'n achosi difrod a gall achosi i'r organau hynny roi'r gorau i weithio'n iawn. Gall hyn effeithio ar bron unrhyw ran o'ch corff ond yn fwyaf cyffredin mae'n effeithio ar eich: 

Trwyn a Sinysau      Ysgyfaint      Pancreas      Stumog a Choluddion      Yr Iau a'r Goden Fustl      Cymalau 

Mae’r gofal ar gyfer CF wedi newid dros y blynyddoedd, gan ddechrau o nifer fach o feddyginiaethau a ddefnyddir i helpu i glirio mwcws, a gwella symptomau i amrywiaeth eang o feddyginiaethau i helpu i atal afiechyd. Yn fwyaf diweddar, datblygwyd grŵp newydd o feddyginiaethau, Cyweiriaduron CFTR, a all wella cludiant halen a dŵr mewn celloedd. Ar y cyd â gofal aml-broffesiynol tîm, mae hyn wedi arwain at ddisgwyliad oes llawer hirach, ac at nifer fwy o lawer o oedolion yn byw gyda CF. 

Gan fod CF yn effeithio ar gymaint o rannau o'ch corff, gall effeithio ar bron unrhyw ran o'ch bywyd, gan gynnwys eich iechyd corfforol a meddyliol, lles, gwaith a chydberthnasau. Mae ein tîm CF wedi'i sefydlu i helpu i reoli'r holl faterion gwahanol hyn, a dyna pam mae gennym lawer o bobl yn ein tîm ar draws nifer o broffesiynau. 

 

Location

All Wales Adult Cystic Fibrosis Centre

Ysbyty Athrofaol Llandochau
Heol Penlan
Penarth
CF64 2XX

 

Maes Parcio

Mwy o wybodaeth am barcio yn Ysbyty Athrofaol Llandochau.

 

 

Dilynwch ni