Neidio i'r prif gynnwy

Atal a Rheoli Heintiau

Mae BIP Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i atal a rheoli heintiau ymhlith cleifion, staff ac ymwelwyr ar bob safle bwrdd iechyd bob amser

Rôl y Tîm Atal a Rheoli Heintiau (IPC) yw cefnogi, addysgu a chynghori ar bob mater o atal haint. Mae'r tîm yn cynhyrchu polisïau a gweithdrefnau i helpu i ddiogelu cleifion a staff, ac maent yn cychwyn mesurau rheoli a brys yn ôl yr angen.

 

Mae ein tîm yn cynnwys nyrsys arbenigol, gwyddonydd, a staff gweinyddol sy'n gweithio gyda'r Cyfarwyddwr Atal a Rheoli Heintiau, sydd hefyd yn Ficrobiolegydd Ymgynghorol.

Mae'r tîm wedi'i leoli yn Ysbyty Athrofaol Cymru (YAC) ac Ysbyty Athrofaol Llandochau (YALl). Os hoffech gael cyngor neu wybodaeth am atal a rheoli heintiau, cysylltwch â'r meysydd perthnasol isod.

Cysylltwch â ni

Atal a Rheoli Heintiau
Ysbyty Athrofaol Cymru
Heath Park
Caerdydd
CF14 4XW 

Ffôn: 029 2074 6703
Atal a Rheoli Heintiau
Ysbyty Athrofaol Llandochau
Penlan Road
Penarth
CF64 2XX 

Ffôn: 029 2071 5512

 

Dilynwch ni