Neidio i'r prif gynnwy

Ein Cenhadaeth a'n Gweledigaeth

Ein cenhadaeth yw “Gofalu am Bobl, Cadw Pobl yn Iach”, a'n gweledigaeth yw bod siawns person o fyw bywyd iach yr un fath lle bynnag mae'n byw a phwy bynnag ydyw. 

Strategaeth trawsnewid a gwella 10 mlynedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Llunio Dyfodol Ein Lles, yw ein cyfle i gydweithio â'r cyhoedd a gweithlu BIP Caerdydd a'r Fro i wneud ein bwrdd iechyd yn fwy cynaliadwy at y dyfodol. Gyda'n gilydd, gallwn wella tegwch i'n holl gleifion - heddiw ac yfory.

I ddysgu rhagor, Ewch i'n gwefan bwrpasol ar gyfer trawsnewid.

 


 

Adnewyddu ein strategaeth
Strategaeth Llunio Dyfodol Ein Lles
Cefndir y Strategaeth
Polisïau sy'n Llywio'r Strategaeth
Partneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig Caerdydd a'r Fro
Cynllun Tymor Canolig Integredig Caerdydd a'r Fro
Tîm Gwella a Gweithredu
Y Senedd Glinigol
Dilynwch ni