Neidio i'r prif gynnwy

Gwobrau

The word Gwobrau with a glittery gold background behind it

Darllenwch y newyddion diweddaraf am y gwobrau a'r enwebiadau mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a'n staff wedi'u derbyn.

23/09/22
Nyrsys Clinigol Arbenigol yn cael eu cydnabod am ddatblygiadau yn iechyd menywod

Mae Nyrsys Clinigol Arbenigol Endometriosis (CNSs) yng Nghymru wedi ennill Gwobr Fferylliaeth Cymru am Ddatblygiadau yn Iechyd Menywod. Mae’r digwyddiad blynyddol yn gyfle i weithwyr fferyllol proffesiynol ar draws ystod amrywiol o ddisgyblaethau ddathlu arloesedd ac arfer gorau.

17/06/22
Timau BIP Caerdydd a'r Fro yn cael eu hanrhydeddu yng Ngwobrau Canser Moondance
16/06/22
Canolfan Niwro-Oncoleg Caerdydd yn derbyn statws Canolfan Ragoriaeth Tessa Jowell
11/05/22
Dathlu cyflawniadau staff yn ein Bwrdd Clinigol Diagnosteg a Therapiwteg Glinigol

Cynhaliwyd digwyddiad cydnabod staff ffisiotherapi am y tro cyntaf ers y pandemig COVID-19, ar 25 Ebrill i ddathlu gwaith caled a gwasanaethau ymroddedig staff clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro drwy gydol y cyfnod anodd a welwyd dros y 12-18 mis diwethaf.

09/05/22
Bydwraig ddigidol gyntaf BIP Caerdydd a'r Fro yn ennill Gwobr Rhagoriaeth CNO
22/04/22
Nyrsys yn cael eu cydnabod yng Ngwobrau mawreddog Nyrs y Flwyddyn, RCN Cymru

Cyflwynwyd gwobrau Nyrs y Flwyddyn RCN Cymru 2021 i wyth nyrs o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn swyddogol yr wythnos hon i gydnabod eu gwaith rhagorol.

17/03/22
Gwaith cydweithredol i wella gwasanaethau gofal llygaid yn ennill gwobr Rhagoriaeth mewn Gofal Glawcoma 2022 Glaucoma UK

Mae timau Optometreg Gofal Sylfaenol a Glawcoma Gofal Eilaidd y Bwrdd Iechyd, ynghyd â Gareth Bulpin, Pensaer Cenedlaethol Digido Gofal Llygaid GIG Cymru, wedi ennill gwobr Rhagoriaeth mewn Gofal Glawcoma eleni am eu gwaith i wella gofal llygaid i gleifion ledled Cymru.

01/03/21
Staff yn cael eu cydnabod am eu cyfraniad i'r Gymraeg

Mae tri aelod o staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi derbyn cydnabyddiaeth am eu hymdrechion i hyrwyddo’r Gymraeg.

15/12/20
Coronodd nyrsys 'ChatHealth' enillwyr cenedlaethol yng Ngwobrau Nursing Times 2020
Mae Tîm Nyrsio Ysgol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a
Mae Tîm Nyrsio Ysgol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a

Mae Tîm Nyrsio Ysgol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn ymuno yn y dathliadau ar gyfer buddugoliaeth ddiweddar Gwobr ‘Nursing Times’  am y gwasanaeth negeseuon testun arloesol, ChatHealth, o fewn Nyrsio Iechyd Meddwl.

Dilynwch ni