Neidio i'r prif gynnwy

Gwobrau

The word Gwobrau with a glittery gold background behind it

Darllenwch y newyddion diweddaraf am y gwobrau a'r enwebiadau mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a'n staff wedi'u derbyn.

27/06/24
Anesthetydd Obstetreg a Thrawsblaniadau CAF yn derbyn Medal y Coleg gan Goleg Brenhinol yr Anesthetyddion

Dyfernir Medal y Coleg i'r rhai sydd wedi gwneud cyfraniad clir ac arwyddocaol i'r RCoA ac fel arfer mae'n gysylltiedig â phrosiect mawr diffiniedig. Derbyniodd Dr Harries ei medal yn bersonol yng nghyfarfod y Tiwtoriaid Coleg yn Llundain ddydd Gwener 14 Mehefin 2024 ar ôl i'r wobr gael ei chyhoeddi gyntaf y llynedd.

24/06/24
Tîm Ward Acíwt yr Asgwrn Cefn wedi'i restru yn yr ail safle yng Ngwobrau Ailadeiladu Bywydau SIA

Mae Gwobrau Ailadeiladu Bywydau'r Gymdeithas Anafiadau i’r Asgwrn Cefn yn cydnabod cyflawniadau eithriadol unigolion a grwpiau sydd wedi cael anaf i’r asgwrn cefn, sy'n ysbrydoli eraill trwy eu gwaith neu hobïau neu yn ystod eu hadferiad.

05/04/24
BIP Caerdydd a'r Fro yn ennill gwobr genedlaethol am ei waith prentisiaeth

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn falch iawn o fod wedi ennill gwobr Macro Gyflogwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2024.

23/09/22
Nyrsys Clinigol Arbenigol yn cael eu cydnabod am ddatblygiadau yn iechyd menywod

Mae Nyrsys Clinigol Arbenigol Endometriosis (CNSs) yng Nghymru wedi ennill Gwobr Fferylliaeth Cymru am Ddatblygiadau yn Iechyd Menywod. Mae’r digwyddiad blynyddol yn gyfle i weithwyr fferyllol proffesiynol ar draws ystod amrywiol o ddisgyblaethau ddathlu arloesedd ac arfer gorau.

17/06/22
Timau BIP Caerdydd a'r Fro yn cael eu hanrhydeddu yng Ngwobrau Canser Moondance
16/06/22
Canolfan Niwro-Oncoleg Caerdydd yn derbyn statws Canolfan Ragoriaeth Tessa Jowell
11/05/22
Dathlu cyflawniadau staff yn ein Bwrdd Clinigol Diagnosteg a Therapiwteg Glinigol

Cynhaliwyd digwyddiad cydnabod staff ffisiotherapi am y tro cyntaf ers y pandemig COVID-19, ar 25 Ebrill i ddathlu gwaith caled a gwasanaethau ymroddedig staff clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro drwy gydol y cyfnod anodd a welwyd dros y 12-18 mis diwethaf.

09/05/22
Bydwraig ddigidol gyntaf BIP Caerdydd a'r Fro yn ennill Gwobr Rhagoriaeth CNO
22/04/22
Nyrsys yn cael eu cydnabod yng Ngwobrau mawreddog Nyrs y Flwyddyn, RCN Cymru

Cyflwynwyd gwobrau Nyrs y Flwyddyn RCN Cymru 2021 i wyth nyrs o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn swyddogol yr wythnos hon i gydnabod eu gwaith rhagorol.

17/03/22
Gwaith cydweithredol i wella gwasanaethau gofal llygaid yn ennill gwobr Rhagoriaeth mewn Gofal Glawcoma 2022 Glaucoma UK

Mae timau Optometreg Gofal Sylfaenol a Glawcoma Gofal Eilaidd y Bwrdd Iechyd, ynghyd â Gareth Bulpin, Pensaer Cenedlaethol Digido Gofal Llygaid GIG Cymru, wedi ennill gwobr Rhagoriaeth mewn Gofal Glawcoma eleni am eu gwaith i wella gofal llygaid i gleifion ledled Cymru.

Dilynwch ni