Neidio i'r prif gynnwy

Gwobrau

The word Gwobrau with a glittery gold background behind it

Darllenwch y newyddion diweddaraf am y gwobrau a'r enwebiadau mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a'n staff wedi'u derbyn.

23/09/22
Nyrsys Clinigol Arbenigol yn cael eu cydnabod am ddatblygiadau yn iechyd menywod

Mae Nyrsys Clinigol Arbenigol Endometriosis (CNSs) yng Nghymru wedi ennill Gwobr Fferylliaeth Cymru am Ddatblygiadau yn Iechyd Menywod. Mae’r digwyddiad blynyddol yn gyfle i weithwyr fferyllol proffesiynol ar draws ystod amrywiol o ddisgyblaethau ddathlu arloesedd ac arfer gorau.

17/06/22
Timau BIP Caerdydd a'r Fro yn cael eu hanrhydeddu yng Ngwobrau Canser Moondance
16/06/22
Canolfan Niwro-Oncoleg Caerdydd yn derbyn statws Canolfan Ragoriaeth Tessa Jowell
11/05/22
Dathlu cyflawniadau staff yn ein Bwrdd Clinigol Diagnosteg a Therapiwteg Glinigol

Cynhaliwyd digwyddiad cydnabod staff ffisiotherapi am y tro cyntaf ers y pandemig COVID-19, ar 25 Ebrill i ddathlu gwaith caled a gwasanaethau ymroddedig staff clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro drwy gydol y cyfnod anodd a welwyd dros y 12-18 mis diwethaf.

09/05/22
Bydwraig ddigidol gyntaf BIP Caerdydd a'r Fro yn ennill Gwobr Rhagoriaeth CNO
22/04/22
Nyrsys yn cael eu cydnabod yng Ngwobrau mawreddog Nyrs y Flwyddyn, RCN Cymru

Cyflwynwyd gwobrau Nyrs y Flwyddyn RCN Cymru 2021 i wyth nyrs o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn swyddogol yr wythnos hon i gydnabod eu gwaith rhagorol.

22/04/22
Dathlu cyflawniadau staff yn ein Bwrdd Clinigol Plant a Menywod

Cynhaliodd ein Bwrdd Clinigol Plant a Menywod ei ddigwyddiad dathlu blynyddol ddydd Mawrth 12 Ebrill, gan dynnu sylw at rai o gyfraniadau gwych y staff dros y flwyddyn ddiwethaf.

17/03/22
Gwaith cydweithredol i wella gwasanaethau gofal llygaid yn ennill gwobr Rhagoriaeth mewn Gofal Glawcoma 2022 Glaucoma UK

Mae timau Optometreg Gofal Sylfaenol a Glawcoma Gofal Eilaidd y Bwrdd Iechyd, ynghyd â Gareth Bulpin, Pensaer Cenedlaethol Digido Gofal Llygaid GIG Cymru, wedi ennill gwobr Rhagoriaeth mewn Gofal Glawcoma eleni am eu gwaith i wella gofal llygaid i gleifion ledled Cymru.

23/02/22
Caerdydd a'r Fro ymhlith cyflogwyr gorau'r DU ar gyfer cydraddoldeb LHDTC+
Pride flag
Pride flag

Mae statws Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro fel un o’r sefydliadau gorau ar gyfer cyflogeion LHDTC+ wedi’i gadarnhau.

31/12/21
Dyfarnu MBE i Dr Bala

Llongyfarchiadau i Dr Subramaniam Balachandran (a elwir yn Dr. Bala), am ei gydnabyddiaeth yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines wrth iddo dderbyn MBE: Am wasanaethau i'r GIG yn ystod yr argyfwng COVID-19.