Neidio i'r prif gynnwy

Swyddfa'r Wasg ac Ymholiadau'r Cyfryngau

Rydym yn awyddus i hyrwyddo gwaith y Bwrdd Iechyd ac yn anelu at ymateb yn gadarnhaol ac yn agored i bob cais rhesymol.

Cyfeiriwch bob ymholiad gan y cyfryngau a chais am ffilmio at news@wales.nhs.ukyn y lle cyntaf, neu ffoniwch 02921 836052 os hoffech drafod eich cais.

Ein horiau swyddfa yw 8.00am i 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Dylid cyfeirio unrhyw faterion gweithredol BIP y tu allan i oriau swyddfa arferol a Cyfathrebu Ar Alwad drwy switsfwrdd y Bwrdd Iechyd ar 02920 747747.

Noder, nid yw’r Bwrdd Iechyd yn ymateb i ymholiadau gan y cyfryngau y tu allan i’n horiau gwaith arferol.

Sylwch na chaniateir mynediad i’r cyfryngau i unrhyw un o’n hysbytai neu leoliadau cymunedol heb ganiatâd ymlaen llaw gan swyddfa’r wasg/tîm cyfathrebu’r Bwrdd Iechyd. Bydd swyddogion diogelwch yn gofyn i unrhyw gydweithwyr yn y cyfryngau y deuir o hyd iddynt ar eiddo’r Bwrdd Iechyd heb ganiatâd ymlaen llaw i adael ar unwaith.

Oherwydd nifer y ceisiadau gan y cyfryngau y mae’r Bwrdd Iechyd yn eu derbyn, yn anffodus ni allwn gynorthwyo newyddiadurwyr sy’n fyfyrwyr.

 

Follow us on social media

Dilynwch ni