Neidio i'r prif gynnwy

Tîm Iechyd Cyhoeddus Lleol Caerdydd a'r Fro

Ynghylch Iechyd Cyhoeddus yng Nghaerdydd a'r Fro

Mae adran iechyd cyhoeddus y Bwrdd Iechyd yn dîm integredig o staff BIP, awdurdodau lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Rydym yn gweithio gyda'n gilydd i wella iechyd a llesiant ac ansawdd gwasanaethau gofal iechyd, a hefyd i amddiffyn iechyd ein cymunedau lleol.

Arweinir y tîm gan Claire Beynon, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus.

Pwy Ydym Ni

Dewch i gyfarfod y tîm iechyd cyhoeddus

Dwylo gyda'i gilydd
Beth Rydym yn Ei Wneud

Mae'r tîm iechyd cyhoeddus yn nodi ac yn mynd i'r afael â materion cyfredol iechyd y boblogaeth a rhai i'r dyfodol, yn gwella iechyd ac yn lleihau anghydraddoldebau iechyd ymhlith preswylwyr a chymunedau yn ein hardal.

Meysydd Ffocws Allweddol

Mae'r ystod eang o bynciau cysylltiedig ag iechyd y mae Tîm Iechyd Cyhoeddus yn ymdrin â nhw yn cynnwys alcohol, tybaco, cadw'n heini, atal cwympo a mwy.

Logo Sgiliau Maeth am Oes
Tîm Deieteg Iechyd Cyhoeddus

Mae Tîm Deieteg Iechyd Cyhoeddus yn cefnogi ac yn datblygu mentrau newydd sy'n helpu pobl i wneud dewisiadau bwyd iach.

Prif gyhoeddiadau

Rydym wedi cynnwys y prif gyhoeddiadau a allai fod o ddiddordeb ichi.

Dilynwch ni