Neidio i'r prif gynnwy

Swyddi

Rydym yn fwrdd iechyd addysgu sydd â chysylltiadau agos â Phrifysgol Caerdydd. Mae'r Brifysgol yn ymfalchïo mewn rôl addysgu, ymchwil a datblygu proffil uchel yn y Deyrnas Unedig a thramor. Gyda'n gilydd, rydym yn hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o weithwyr meddygol proffesiynol. 

Gwyliwch ein fideo sy'n edrych yn ôl ar ein blwyddyn i gael gwybod mwy am ein perfformiad wrth weithio tuag at gyflawni ein strategaeth Llywio ein Lles at y Dyfodol, a pham mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn lle gwych i weithio

 

Dilynwch ni