Neidio i'r prif gynnwy

Cadw Eich Hun yn Iach

Bydd gwefan 111 y GIG yn eich helpu i benderfynu pa un o wasanaethau'r GIG sydd ei angen arnoch os byddwch yn sâl neu wedi'ch anafu. 

Os oes angen ichi fynd i'r adran ddamweiniau ac achosion brys, mae safle Dewis Doeth/Choose Well bellach yn cynnwys MyA&E Live lle gallwch weld yr amser nodweddiadol yr ydych yn debygol o'i dreulio mewn Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys. 

Bydd y wybodaeth ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Cadw Fi'n Iach yn helpu i gefnogi eich iechyd a'ch lles — p'un a ydych chi'n paratoi ar gyfer triniaeth, yn gwella ar ôl triniaeth, yn rheoli cyflwr hirdymor neu’n awyddus i fyw bywyd iachach a mwy egnïol.

 

 

Dilynwch ni