Neidio i'r prif gynnwy

Statws y Gwasanaeth

Sylwch fod y dudalen we hon yn cael ei datblygu ar hyn o bryd.

Yn ystod y pandemig COVID-19 rydym wedi parhau i ddarparu gofal a thriniaethau brys i’n cleifion, er bod llawer o’n hapwyntiadau a’n triniaethau mwy arferol wedi cael eu gohirio.

Rydym wedi bod yn mynd ati’n araf i ailddechrau llawer o’r gwasanaethau a gafodd eu hatal dros dro, er y gallai’r ffordd y caiff y gwasanaethau eu cynnal ar hyn o bryd fod wedi newid i’n helpu i sicrhau ein bod yn cadw ein staff a’n cleifion yn ddiogel.

Yn yr un modd â sefydliadau eraill y GIG, byddwn yn trefnu triniaethau cleifion yn nhrefn eu blaenoriaeth o safbwynt clinigol. Fodd bynnag, bydd angen i gleifion fod yn barod i aros yn hirach nag y byddent wedi aros cyn y pandemig COVID-19.

Cliciwch ar un o’r gwasanaethau isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Dilynwch ni