Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Monitro Cyffuriau Therapiwtig

Mae'r Gwasanaeth Monitro Cyffuriau Therapiwtig (TDM) yn rhan o'r Adran Biocemeg ac Imiwnoleg. Mae'n darparu gwasanaeth ar gyfer monitro cyffuriau gwrthimiwnedd mewn gwaed cyfan, yn enwedig i gleifion trawsblaniad arennol. Mae'r adran yn prosesu dros 15,000 o samplau y flwyddyn.
 
Ymhlith y gwasanaethau eraill a ddarperir mae:

  • Profi addasrwydd ar gyfer therapi Azathioprine
  • Monitro lithiwm, Homocysteine ​​a Digoxin.

Darperir y gwasanaeth bum niwrnod yr wythnos ac ar fore Sadwrn. Darperir gwasanaeth ar alwad ar gyfer ceisiadau sydd y tu allan i'r oriau hyn.

Gwybodaeth i Gleifion

Ni all cleifion gael mynediad uniongyrchol at y gwasanaethau labordy hyn - mae angen atgyfeiriad gan feddyg teulu neu feddyg arbenigol (yn dibynnu ar y cyflwr dan sylw). Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gwasanaethau sydd ar gael a sut y gallwch chi neu'ch teulu gael mynediad at y rhain, cysylltwch â'ch meddyg teulu i drafod. Dylent hefyd fod â gwybodaeth am ariannu'r profion hyn yn eich ardal gan fod hyn yn amrywio o fewn a thu allan i'r DU.

Rhestr prisiau'r Gwasanaeth

Repertoire Profion TDM – edrychwch ar-lein neu lawrlwythwch


Cysylltiadau

Ymholiadau Labordy

Katie Hicks
Uwch Wyddonydd Biofeddygol
029 21848372
katie.hicks@wales.nhs.uk

Cyngor Clinigol

Dr Schulenburg-Brand
029 21844303
danja.schulenburg-brand@wales.nhs.uk

Sarah Tennant (Gwyddonydd Clinigol)
029 21845863
Sarah.tennant@wales.nhs.uk

Dilynwch ni