Neidio i'r prif gynnwy

Gofynion Labelu Sbesimenau (heblaw Caerdydd a'r Fro)

Mae labelu cywir o sbesimenau a ffurflenni cais labordy cysylltiedig yn bwysig iawn o safbwynt gofal diogel ac effeithiol i gleifion.

Mae'r weithdrefn hon yn ymwneud yn benodol â labelu sbesimenau a gyflwynir i labordai meddygol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro i'w hymchwilio a/neu eu storio ar gyfer ymchwiliad dilynol, ac mae'n cwmpasu holl hylifau'r corff.

Mae'n disgrifio'r gofynion ar gyfer adnabod y claf y cymerwyd y sbesimen ohono yn gywir, a'r person a'r lleoliad lle dylid anfon y canlyniad. Dyma'r gofynion sylfaenol ar gyfer derbyn sbesimen a'i fewngofnodi i gronfa ddata'r labordy.

Mae gan rai profion labordy ofynion penodol iawn ynglŷn â sut y dylid cael y sbesimen, y deunydd cadw a ddefnyddir (neu na chaiff ei ddefnyddio) a'r wybodaeth glinigol sy'n ofynnol i gyflawni'r prawf cywir a dehongli'r canlyniadau yn iawn. Mewn rhai amgylchiadau, e.e. lle cymerir sbesimenau dilyniannol, mae'n bwysig nodi nid yn unig y claf ond hefyd y sbesimen unigol (yn ôl y dyddiad neu'r amser y cymerwyd ef).

Mae'r labordy yn cynhyrchu dogfennau repertoire, y dylid ymgynghori â nhw cyn anfon sbesimenau ar gyfer profion arbenigol. Rhaid darparu'r holl wybodaeth angenrheidiol ar gyfer dadansoddi, dehongli ac adrodd yn briodol ac yn amserol.

Dilynwch ni