Neidio i'r prif gynnwy

Meddygaeth y Labordy

Mae'r gwasanaethau a ddarperir gan y Gyfarwyddiaeth Meddygaeth Labordy yn rhan annatod o ymarfer clinigol, ac fe'u darperir trwy 8 adran unigryw.

Prif rôl y gwasanaeth yw darparu a dehongli gwybodaeth glinigol berthnasol ar gyfer diagnosio, rheoli, canfod ac atal afiechyd yn gynnar trwy ddadansoddi ymchwiliad labordy.

Mae'r Gyfarwyddiaeth yn darparu gwasanaethau i Fwrdd Iechyd y Brifysgol (BIP) ac Ymarferwyr Cyffredinol lleol, ac mae hefyd yn darparu gwasanaethau rhanbarthol yng Nghymru a thu hwnt. Yn ogystal, mae'r Gyfarwyddiaeth yn rheoli gwasanaethau Corffdy a Fflebotomi BIP, a Chynllun Sicrwydd Ansawdd Allanol Cymru (WEQAS).

Pan fo angen clinigol, cynigir y gwasanaeth 24 awr, 365 diwrnod y flwyddyn. Mae pob adran wedi cyflawni achrediad allanol fel rhan o ymrwymiad y Gyfarwyddiaeth i wasanaeth o safon.

Oriau Agor Fflebotomi 

Dydd Llun - Dydd Gwener

Ysbyty Athrofaol Cymru Suite 15:  8:30AM - 5:00PM

Ysbyty Athrofaol Cymru Gen OPD Fflebotomi:  9:00AM - 1:00PM & 1:30PM - 4:00PM

Fflebotomi Ysbyty'r Barri : 08:30AM -10:00AM, 10:15AM - 12:30PM & 12:30PM - 15:15PM

 

 

 

Lleoliad

Dilynwch ni