Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau Iechyd a Llesiant


Dewisiadau GIG – Mae hwn yn caniatáu ichi wirio symptomau, dod o hyd i wasanaethau yn eich ardal chi a chael gafael ar wybodaeth am gyflyrau ac anhwylderau penodol.


Galw Iechyd Cymru – Mae hwn yn darparu rhestr o adnoddau lleol i chi gael mynediad atynt gan gynnwys meddygon teulu, deintyddion, gofal llygaid a llawer o bethau eraill yn ogystal â gwybodaeth am edrych ar ôl eich iechyd a'ch llesiant, gan gynnwys brechiadau a sut i edrych ar ôl eich hun yn ystod beichiogrwydd.


Change for Life

Newid am Oes  - Mae hwn yn darparu gwybodaeth ac adnoddau ar lawer o agweddau ar iechyd a llesiant gan gynnwys bwyta'n dda, gweithgaredd corfforol, yfed llai o alcohol ac offer i'ch helpu chi i wella ar wahanol agweddau ar iechyd a llesiant.


Adnoddau Cymorth gan y Tîm Cynghori Salwch  - Dyma restr o gyflyrau a dolenni i adnoddau cymorth a allai fod yn ddefnyddiol i chi.


 

Dilynwch ni