Neidio i'r prif gynnwy

Eich Iechyd a Llesiant

Yn ogystal â bod eisiau i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro fod yn ‘lle gwych i weithio a dysgu’, mae’n bwysig bod ein staff yn cael eu cefnogi mewn perthynas â’u hiechyd a’u llesiant eu hunain. Bydd y tudalennau isod yn rhoi gwybodaeth sydd ei hangen arnoch i wella eich llesiant emosiynol a chorfforol, gan eich helpu i fyw bywyd iach.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu sylwadau am iechyd a llesiant yn y gweithle, defnyddiwch y wybodaeth gyswllt ganlynol.

Dilynwch ni