Neidio i'r prif gynnwy

Ysmygu

Bellach mae ysmygu wedi'i wahardd ym mhob safle ysbyty ledled Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol y Fro. Ni all staff ysmygu ar dir yr ysbyty. Helpwch i wneud eich BIP yn lle iach i fod.

Mae'r sefydliad wedi datblygu polisi amgylcheddol Dim Ysmygu a Di-fwg i hybu iechyd a llesiant, a sicrhau bod y sefydliad yn safle iach i'r holl gleifion, ymwelwyr a staff.

Beth sy'n digwydd pan rowch y gorau i ysmygu

 • Ar ôl 8 awr: bydd lefel y carbon monocsid a nicotin yn y gwaed yn haneru
 • Ar ôl 24 awr: mae carbon monocsid yn cael ei ddileu o'r corff, mae'r ysgyfaint yn dechrau clirio ac mae'r siawns o drawiad ar y galon yn dechrau lleihau
 • Ar ôl 48 awr: nid oes unrhyw nicotin ar ôl yn y corff, mae blas ac arogl yn dechrau gwella, mae terfyniadau nerfau yn dechrau aildyfu ac mae cerdded yn dod yn haws.
 • Ar ôl 72 awr: mae anadlu'n dod yn haws ac mae lefelau egni'n cynyddu
 • Ar ôl 2-12 wythnos: mae cylchrediad gwaed yn gwella, mae swyddogaeth yr ysgyfaint yn cynyddu ac mae rhedeg yn dod yn haws
 • Ar ôl 3-9 mis: gostyngiad mewn peswch, caethni sinws, blinder, prinder anadl a llai o siawns o haint ar y frest. Mae swyddogaeth yr ysgyfaint yn cynyddu hyd at 10%
 • Ar ôl blwyddyn: mae'r risg o drawiad ar y galon yn disgyn i hanner risg ysmygwr
 • Ar ôl 10 mlynedd: mae'r risg o ganser yr ysgyfaint yn haneru - po hiraf y byddwch yn atal rhag ysmygu, isaf fydd y risg
 • Ar ôl 15 mlynedd: mae'r risg o drawiad ar y galon yn disgyn i'r un lefel â rhywun nad yw erioed wedi ysmygu

Adnoddau i'ch helpu i roi gorau i ysmygu

 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Helpa Fi Stopio - yn caniatáu ichi gyfrifo faint y gallech ei arbed trwy roi'r gorau iddi, darparu awgrymiadau a chefnogaeth a gall roi llawer o gyngor ac adnoddau i'ch helpu i roi'r gorau iddi.
 • Llinell Gymorth Ysmygwyr Cymru - mae hon yn darparu cyngor cyfrinachol am ddim i bobl ifanc ac oedolion sy'n ceisio rhoi'r gorau i ysmygu. I siarad ag aelod o'r tîm i gael cyngor cyffredinol, i dderbyn pecyn gwybodaeth a manylion am wasanaethau cymorth ychwanegol, ffoniwch nhw ar 080 0169 0169.  
 • Mae Newid am Oes - rhoi'r gorau i ysmygu yn darparu cefnogaeth ddyddiol i'ch helpu chi i aros yn rhydd o fwg, cael offer i ddangos i chi faint o arian rydych chi'n ei arbed a rhoi cynnig ar ffyrdd i'ch helpu chi i roi'r gorau i ysmygu am byth.
 • Mae Byw'n Dda GIG yn darparu buddion iechyd o roi'r gorau i ysmygu sy'n cynnwys gwell croen, dannedd gwynnach, lefelau straen is a chynnydd mewn egni
 • Mae gwybodaeth GIG yn darparu gwybodaeth am risgiau ysmygu a buddion rhoi'r gorau iddi o fewn dyddiau, wythnosau, misoedd a blynyddoedd ynghyd â help a chefnogaeth sydd ar gael i'ch helpu i roi'r gorau iddi.
 • Rhesymau i roi'r gorau iddi

Adroddiad Met Caerdydd ar arferion ysmygu ymhlith pobl ifanc

Comisiynwyd Prifysgol Metropolitan Caerdydd gan Dîm Iechyd Cyhoeddus Caerdydd a'r Fro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro i reoli astudiaeth ymchwil a oedd yn edrych ar ymddygiad ysmygu a defnyddio e-sigaréts ymhlith pobl ifanc. Darllenwch yr adroddiad llawn yma.

Dilynwch ni