Neidio i'r prif gynnwy

Llyfrgell Disgrifiadau Swydd 

 

Band 2/ Cyflog 2

Healthcare Assistant Health Visiting / School Nursing/Social Care / Cynorthwyydd Gofal Iechyd – Ymweliadau Iechyd / Nyrsio yn yr Ysgol / Gofal Cymdeithasol

 
 

Band 3 / Cyflog 3

Senior Healthcare Assistant Health Visiting/School Nursing/Social Care / Uwch Gynorthwyydd Gofal Iechyd – Ymweliadau Iechyd / Nyrsio yn yr Ysgol / Gofal Cymdeithasol

Band 4 /Cyflog 4

Assistant Practitioner - Health Visiting/School Nursing/Social Care / Ymarferydd Cynorthwyol – Ymweliadau Iechyd / Nyrsio yn yr Ysgol / Gofal Cymdeithasol

Senior Physical Health Support Worker / Uwch Weithiwr Cymorth Iechyd Corfforol

Band 5 / Cyflog 5

Registered Nurse (except Children & Women) / Nyrs Gofrestredig (ac eithrio Plant a Menywod)

Registered  Nurse Health Visiting/School Nursing / Nyrs Gofrestredig – Ymweliadau Iechyd / Nyrsio yn yr Ysgol

Band 5 Registered Children’s Nurse - Nyrs Plant Cofrestredig

Band 5 Registered Nurse - Bank - Nyrs Gofrestredig - Banc

Band 6 / Cyflog 6

Clinical Nurse Specialist / Nyrs Clinigol Arbenigol

Community Mental Health Nurse (CMHN) / Nyrs Iechyd Meddwl Cymunedol (NIMC) / Dirprwy Arweinydd Tîm/Prif Weinydd Nyrsio/Prif Nyrs (ac eithrio Plant a Menywod) 

Deputy Team Leader/Sister/Charge Nurse (except Children and Women) / Dirprwy Arweinydd Tîm/Prif Weinydd Nyrsio/Prif Nyrs (ac eithrio Plant a Menywod) 

Registered Nurse (except Children and Women) / Nyrs Gofrestredig (ac eithrio Plant a Menywod) 

Band 6 Deputy Paediatric Team Leader/Sister/Charge Nurse -  Dirprwy Arweinydd Tîm Paediatreg / Prif Nyrs 

Band 6 Registered Children’s Nurse - Nyrs Plant Cofrestredig

Registered Nurse - Bank/Nyrs Gofrestredig - Banc

Band 7 / Cyflog 7

Clinical Nurse Specialist / Nyrs Clinigol Arbenigol

Clinical Nurse Specialist Team Leader / Arweinydd Tîm Nyrs Clinigol Arbenigol

Paediatric Sister/Charge Nurse [All Paediatric Departments] / Prif Nyrs Pediatreg [Pob Adran Bediatrig]

Sister/Charge Nurse (except Children and Women) / Prif Nyrs (ac eithrio Plant a Menywod) 

Band 8 / Cyflog 8

Band 8b Directorate/Locality Lead Nurse  All Departments All Directorates / Cyflog 8b Nyrs Arwain Cyfarwyddiaeth/Ardal  Pob Adran /Pob Cyfarwyddiaeth

 

Dilynwch ni