Neidio i'r prif gynnwy

Sefydlu

Mae rheolwyr da yn gwybod y gall llwyddiant y BIP a'i adrannau ddibynnu ar ei staff. Ond, mae dod o hyd i'r nifer cywir o weithwyr sydd â'r galluoedd a'r agweddau angenrheidiol - ac yna eu cadw - yn cymryd amser ac ymdrech a all weithiau gael ei danbrisio, ei anwybyddu neu ei ruthro.

Mae'n hanfodol i reolwyr llinell baratoi ar gyfer sut y bydd y gweithiwr newydd yn cael ei groesawu a'i setlo i'w rôl a'r sefydliad. Gall methu â gwneud hyn yn dda greu argraff wael a dadwneud llawer o'r gwaith a ddenodd yr ymgeisydd llwyddiannus i'r swydd.

Cyn gynted ag y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn y cynnig swydd, dechreuwch drefnu rhaglen wedi'i chynllunio'n ofalus i'w setlo i'r rôl a'r sefydliad, fel eu bod yn dod yn effeithiol cyn gynted â phosibl ... ac eisiau aros.  

Y Broses Sefydlu

Mae'r Adran Addysg a Datblygu Dysgu (LED) yn cyflwyno Rhaglen Sefydlu Gorfforaethol 1/2 diwrnod sy'n addas ar gyfer yr holl weithwyr newydd sy'n ymuno â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (BIP).

Yn ogystal, rhaid i bob gweithiwr dderbyn cyfnod sefydlu adrannol (lleol) ar ddiwrnod cyntaf ei gyflogaeth gyda'r BIP neu pan fyddant yn symud i faes gwaith newydd. Bydd y rheolwr llinell neu swyddog sefydlu enwebedig yn mynd trwy'r rhestr wirio sefydlu ganlynol i sicrhau bod yr holl bwyntiau perthnasol yn cael sylw.

Rhestr Wirio Sefydlu

Ar ôl cwblhau'r rhestr wirio hon, dylid ei rhoi ar ffeil bersonol yr unigolyn.

Mae canllawiau ychwanegol ar sut i ddatblygu rhaglen sefydlu dda ar gyfer eich aelod newydd o staff ar gael yng nghanllaw ACAS ar Staff sy'n Cychwyn: Sefydlu

 

Sefydlu lleol Sefydlu Corfforaethol
Sefydlu Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd - Wedi Ymrwymo i Ofalu Sefydlu Uwch Staff Meddygol

 

 

 

Dilynwch ni