Neidio i'r prif gynnwy

Pecyn Cymorth Recriwtio a Chadw

Rydym yn gwybod bod ein cyflogeion yn elfennol i'n llwyddiant ac rydym wedi ymrwymo i ddenu, penodi a chadw staff cymwysedig, uchel eu cymhelliant a chanddynt y sgiliau a'r profiad cywir i sicrhau bod gwasanaeth o ansawdd yn cael ei ddarparu ac i gefnogi ein gwerthoedd.

Mae'n hanfodol recriwtio'r bobl gywir ond yn yr amser byrraf a mwyaf diogel er budd ein cleifion. Mae Pecyn Cymorth Recriwtio Trac yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i hysbysebu am swydd, llunio rhestr fer a threfnu cyfweliadau ar ei chyfer. Mae hefyd yn dweud wrthoch sut mae penodi ymgeiswyr allanol.

Fodd bynnag, cyflwynwyd proses symlach newydd ar gyfer Penodiadau Mewnol - mae angen ichi ddefnyddio Trac, ond cwtogwyd ar y gwiriadau cyflogaeth a'r broses o'u cynnal i ymgeiswyr mewnol. Mae'r Pecyn Cymorth Penodiadau Mewnol newydd yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud hyn.

Gwerthusiad Swydd 

Pecyn Cymorth Recriwtio Trac

Pecyn Cymorth Recriwtio Penodiadau Mewnol

Cynllun Datblygu Gyrfa Mewnol

Academi Prentisiaeth

Dolenni recriwtio:-

Llyfrgell Adnoddau Recriwtio BIP Caerdydd a'r Fro

Pecyn Cymorth Recriwtio a Chadw

Tudalen Recriwtio PCGC ar gyfer BIP CAF

Recriwtio cyffredinol

Recriwtio Trac

Dilynwch ni