Neidio i'r prif gynnwy

Llywodraethu'r Gweithlu

Mae Tîm Llywodraethu'r Gweithlu wedi'i leoli yn Woodland House. Prif ffocws y tîm yw sicrhau bod systemau gwaith yn eu lle i sicrhau bod cyngor a chefnogaeth arbenigol cydymffurfiol o ansawdd uchel ar gael i'r Gweithlu a Swyddogaeth OD a'r Bwrdd Iechyd. Mae hyn yn cynnwys:

·        Rhoi cyngor arbenigol ar Delerau ac Amodau Gwasanaeth a Chyfraith Cyflogaeth y GIG

·        Cydlynu datblygiad ac adolygiad Polisïau a Gweithdrefnau Cyflogaeth

·       Gweithio mewn Partneriaeth (yn cynnwys trefnu'r Fforwm Partneriaeth Leol a'i is-grwpiau)

·        Rheoli proses Arfarnu Swyddi yr Agenda ar gyfer Newid

·        Cydlynu'r Cynllun Rhyddhau Cynnar Gwirfoddol

·        Cydlynu buddion staff gan gynnwys Datganiadau Gwobrau Cyfan, y Cynllun Prynu Gwyliau Blynyddol a'r Cynllun Prydlesu Car

·        Recriwtio Cyfarwyddwyr Gweithredol

Mae'r tîm yn cynnwys:

Andrew Crook
Pennaeth Llywodraethu'r Gweithlu (Woodland House 36280)

Rachel Pressley
Rheolwr Llywodraethu'r Gweithlu (Woodland House 36296)

Helen Palmer
Cynghorydd Llywodraethu'r Gweithlu (Woodland House 36237)

Dilynwch ni