Neidio i'r prif gynnwy

PCGC - Recriwtio

Recriwtio

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru sydd bellach yn darparu'r holl wasanaethau recriwtio (heblaw Meddygon a Deintyddion) a chyfloges ar gyfer GIG Cymru.

Mae'r adran Gwasanaethau Cyflogaeth yn PCGC yn gyfrifol am hysbysebu a recriwtio i swyddi gwag mewn modd proffesiynol, amserol gan sicrhau bod yr holl archwiliadau cyn-cyflogi gofynnol yn cael eu cynnal. 

Mae gwybodaeth am y Broses Recriwtio gan gynnwys canllawiau rheolwyr, ffurflenni, llifoedd proses, a manylion cyswllt timau ar gael ar Dudalen Recriwtio PCGC ar gyfer BIP CAF.

Mae gwybodaeth leol, ychwanegol hefyd ar gael ym Mhecyn Cymorth Recriwtio a Dethol y BIP.

Os oes angen ichi gysylltu â'r Gwasanaethau Cyflogaeth am ymholiad recriwtio, cysylltwch â Desg Gymorth Recriwtio Cymru Gyfan ar 02920 905353 yn y lle cyntaf.

Dolen i lyfrgell Adnoddau Recriwtio BIP Caerdydd a'r Fro

Dilynwch ni