Neidio i'r prif gynnwy

Fforwm Partneriaeth Leol

Y Fforwm Partneriaeth Leol (LPF) yw'r mecanwaith ffurfiol i'r Bwrdd Iechyd a Chynrychiolwyr Undebau Llafur/Sefydliadau Proffesiynol weithio gyda'i gilydd i wella gwasanaethau iechyd. Dyma'r fforwm lle bydd rhanddeiliaid allweddol yn ymgysylltu â'i gilydd i lywio, trafod a cheisio cytuno ar flaenoriaethau lleol ar faterion y gweithlu a'r gwasanaeth iechyd.
 
Mae Cadeirydd y Cynrychiolwyr Staff a Chyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu ac OD yn cyd-gadeirio'r LPF. Yr aelodau yw Cynrychiolwyr Staff (gan gynnwys yr Aelod Annibynnol dros Undebau Llafur), y Tîm Gweithredol a'r Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol, Cyfarwyddwyr Cynorthwyol y Gweithlu ac OD a Phennaeth Llywodraethu'r Gweithlu. Mae'r Fforwm yn cwrdd 6 gwaith y flwyddyn.
 
Mae pwrpas yr LPF, fel y nodir yn y Cylch Gorchwyl, yn disgyn i bedair thema trosfwaol: cyfathrebu, ystyried, ymgynghori a thrafod, a gwerthuso.
 
Cadeirydd y Pwyllgor: Martin Driscoll (Cyfarwyddwr Gweithredol WOD) a Mike Jones (Cadeirydd Cynrychiolwyr Staff/UNSAIN)
Prif Weithredwr: Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol
Ysgrifenyddiaeth: Rachel Pressley
 
Os hoffech chi fynychu cyfarfod fel arsylwr, neu os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â Rachel Pressley ar 029 2183 6296.

 

I gael mynediad at bapurau'r cyfarfod, cliciwch ar ddyddiad y cyfarfod uchod.
Mae'r papurau o gyfarfodydd blaenorol y Fforwm Partneriaeth Leol yn parhau i fod ar gael. Ar ôl pob cyfarfod rydym hefyd yn paratoi crynodeb ar gyfer staff y gellir ei gyrchu ar ein tudalen Nodiadau Briffio Staff LPF.

Dilynwch ni