Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth anabledd dysgu ACHD

Rydym yn gweithio'n agos gyda thimau anabledd dysgu mewn gofal sylfaenol ac eilaidd. Mae ein tîm yn ymdrechu i sicrhau pryd bynnag y bydd rhywun ag anabledd dysgu yn ymweld ag adran neu'n cael ei dderbyn ar ward, y bydd yn cael y gofal a’r driniaeth y mae’n ei haeddu.  

Mae ein tîm nyrsio arbenigol yn 'hyrwyddwyr anabledd dysgu' a bydd yn gweithio i sicrhau: 

  • Bod cleifion ag anableddau dysgu yn cael eu hadnabod yn gynnar. 

  • Gofal a thriniaeth ag urddas, sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn 

  • Cyfathrebu effeithiol gyda chleifion, gofalwyr, aelodau teulu a chlinigwyr 

  • Dull effeithiol o adolygu a chynllunio rhyddhau cleifion 

 

Proffil iechyd 

Rydym yn annog cleifion neu eu teuluoedd i gwblhau 'Proffil Iechyd' a dod â’r proffil gyda nhw i’w hapwyntiadau neu eu harhosiad yn yr ysbyty. Defnyddio ‘Proffil Iechyd’ yw’r ffordd orau o oresgyn unrhyw rwystrau gan ei fod yn helpu i oresgyn unrhyw broblemau cyfathrebu, mae’n rhoi gwybodaeth feddygol hanfodol i nyrsys a chlinigwyr ac yn bwysicaf oll bydd yn annog staff i wneud unrhyw addasiadau rhesymol i wneud yr ymweliad ysbyty/meddygol yn brofiad gwell.  

Dysgwch fwy am y Proffil Iechyd ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.  

Os oes gennych chi neu aelod o'ch teulu apwyntiad ar gyfer y galon yn y dyfodol agos neu dderbyniad a gynlluniwyd i’r ysbyty ac yr hoffech drafod unrhyw ymholiadau neu bryderon, cysylltwch â'n tîm nyrsys arbenigol ACHD ar 02921 844580 / achdnurse.cav@wales.nhs.uk  

 

Gwybodaeth ddefnyddiol i helpu gyda'ch ymweliad 

Profion gwaed ar gyfer pobl ag anableddau dysgu: gwneud addasiadau rhesymol 

Cael gwiriad cyn llawdriniaeth 

I gael rhagor o wybodaeth a chymorth anabledd dysgu, ewch i Sefydliad Paul Ridd.  

 

Cyfeiriadur nyrsys cyswllt anabledd dysgu ar gyfer Cymru

 

 

Manylion Cyswllt 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

Mae ADYau yn cwmpasu pob Ysbyty: 
 
Ysbyty Brenhinol Gwent 
Ysbyty Sant Cadog 
Ysbyty Nevill Hall 
Ysbyty Sant Gwynllyw 
Ysbyty Aneurin Bevan 
Ysbyty Ystrad Fawr  
Ysbyty Cymunedol Cas-gwent 
Ysbyty Dyffryn Mynwy 
Ysbyty'r Sir 
 
O fis Tachwedd, yn cwmpasu: 
Ysbyty Athrofaol y Faenor 

Michelle Williams 
07969 001494 
Michelle.williams20@wales.nhs.uk 
 
Danielle Evans (i ffwrdd o'r swydd ar hyn o bryd) 
07814 301047 
Danielle.Evans2@wales.nhs.uk 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Ysbyty Gwynedd 

Sian Lewis 
07833 634492 
Sian.Lewis2d012a@wales.nhs.uk 

Ysbyty Glan Clwyd 

Simon Meadowcroft 
07919 302312 
Simon.meadowcroft@wales.nhs.uk 
 
Nicola Lamb 
07900 052095 
Nicola.Lamb@wales.nhs.uk 

Ysbyty Maelor Wrecsam 

Metron – Kim Scandariato 
07966 511085 
kim.scandariato@wales.nhs.uk 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 

Ysbyty Athrofaol Cymru 

Rhiannon Smith (I ffwrdd o'r swydd ar hyn o bryd) 
02921 847174 
Rhiannon.smith4@wales.nhs.uk 
 
Nesta Narbad 
02921 847170 
Nesta.Narbad@wales.nhs.uk 
 
SBU.LDLiaisonNursesUHW@wales.nhs.uk 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 

Ysbyty'r Tywysog Siarl 

Beth Williams 
07929 773449 
Beth.Williams4@wales.nhs.uk 

Ysbyty Tywysoges Cymru 

Judith Wall 
01656 752266 
07976 371249 
Judith.Wall@wales.nhs.uk 

Ysbyty Brenhinol Morgannwg 

Judith Wall a Beth Williams 
01443 443443 est 6378 
neu fanylion fel uchod. 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Ysbyty Bronglais 

Teresa Hassell 
07896 929433 
Teresa.hassell@wales.nhs.uk 

Ysbyty Llwynhelyg 
Ysbyty’r Tywysog Philip 

Lisa-Marie Hassall 
Nyrs Gymunedol Anabledd Dysgu/ Nyrs Hwyluso Iechyd Acíwt 
Lisa-marie.hassell@wales.nhs.uk 
01437 772819 

Ysbyty Glangwili 

Linda Phillips 
07799 891441 
Linda.Phillips@wales.nhs.uk 

Tîm Gweithredu Iechyd 

Arweinydd Proffesiynol Nyrsio Cyswllt – Laura Andrews 
07482 190557 
Laura.a.andrews@wales.nhs.uk 
 
ldhealthliaison.HDD@wales.nhs.uk 

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

Gogledd Powys 

Deborah O'Shea - Nyrs Anabledd Dysgu Cymunedol 
01686 617373 
07814 625265 
Deborah.O'Shea@wales.nhs.uk 

Tîm Anabledd Dysgu De Powys 
Ysbyty Bronllys 

Catherine Davies - Nyrs Gyswllt Gofal Cymunedol Anableddau Dysgu 
07980 944954 
01874 712644 
Catherine.Davies240760@wales.nhs.uk 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 

Ysbyty Treforys 

Kara Knowles 
01792 702222 est 32959 
Karajoanne.knowles@wales.nhs.uk 

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot 

Sharon Dixon a Helen Lewis (rhannu swydd) 
01639 862000 neu 07974 640582 neu 07973 867261 
Sharon.Dixon2@wales.nhs.uk 
Helen.Lewis10@wales.nhs.uk 

Ysbyty Singleton 

Sharon Dixon a Helen Lewis (rhannu swydd) 
01792 205666 neu 07974 640582 neu 07973 867261 
Helen.Lewis10@wales.nhs.uk 
Sharon.Dixon2@wales.nhs.uk