Neidio i'r prif gynnwy

COVID-19

Salwch newydd yw COVID-19 sy'n gallu effeithio ar eich ysgyfaint a'ch llwybrau anadlu. Symptomau mwyaf cyffredin COVID-19 yw dechreuad diweddar:

 • Peswch newydd parhaus
 • Tymheredd uchel neu dwymyn
 • Bod yn fyr o anadl
 • Colli synnwyr arogleuo neu flasu (anosmia)

Os ydych yn amau bod gennych COVID-19, dilynwch ganllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru.


Visiting Guidance

We are re introducing visiting in line with the guidance and in certain circumstances.
Please note: Maternity visiting has separate more specific guidance. 

Maternity visiting guidance during COVID-19

Visiting should be with a clear purpose and agreement for visiting based on the best interests of the patient/service user.

Reason for the request should meet the following guidance: 

 • End of life –last days of life –in these cases Ward Staff will contact you directly.
 • Carer –you are the carer or the nominated representative.
 • Learning disabilities (LD) –a patient with learning disabilities may need you as their carer/ next of kin to share information about their individual needs and virtual visiting may not be appropriate.
 • Other –for example where it is felt a visit from you may help the patient with rehabilitation, understanding of care/ condition, help with dietary concerns etc.

Who can visit?

One visitor for the duration of the planned visit and we ask you to enter the hospital site on your own unless otherwise agreed.

Process

You can request a visit by emailing the Patient Experience team at visitingcardiffuhb@wales.nhs.uk

Or by post

Patient Experience Team-Visiting
Cardiff and Vale University Health Board
2nd Floor Woodland House
Maes-y-coed Road
Cardiff
CF14 4HH

The telephone lines are open 9 am to 1 pm 7 days per week

 • Monday to Friday for University Hospital of Wales please call 07812495305
 • Monday to Friday for University Hospital Landough please call 07812495335
 • Saturday and Sunday please call 02921836937 for any visiting enquiries

We will be collating the information required for Track, Trace and Protect.

We must reiterate that this visit is a single occurrence and is in the main by one nominated individual. Please do not visit if you feel unwell.

Clinical Areas have identified different visiting slots to reduce the footfall on hospital sites and a slot will be allocated within 2 working days of receipt of your request-Please note due to restrictions slots are very limited.


When visiting

You must wear a face mask, use the hand sanitiser and maintain the 2 metre social distance from patients/service users, staff and other visitors at all times.

Please listen and adhere to staff advice on hand hygiene and infection control precautions on arriving and leaving the area

The following Video explains the process:

 

 


Ardaloedd Pediatrig, Newyddenedigol a Mamolaeth

Gall hyd at ddau riant, gwarchodwr, neu ofalwr ymweld wrth ochr y gwely ar yr un pryd, ar gyfer cleifion mewnol pediatrig a babanod newydd-anedig, yn amodol ar benderfyniad lleol, ac yn dilyn asesiad risg yn cynnwys y gallu i gadw pellter cymdeithasol. Rydym wedi cynnal asesiadau risg yn yr ardaloedd Pediatrig a Newyddenedigol a byddwn yn caniatáu 2 ymwelydd lle bynnag y bo’n bosibl.

Mae’r canllaw hefyd yn cydnabod amgylchiadau arbennig partneriaid menywod yn y gwasanaethau mamolaeth. Mae egwyddor asesiad risg lleol yn gymwys o hyd. Byddwn yn parhau i gefnogi partneriaid geni lle bynnag y bo’n bosibl.


Adsefydlu ar ôl COVID-19

Mae tîm amlddisgyblaethol o weithwyr iechyd proffesiynol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi datblygu Cadw Fi'n Iach, sef adnodd ar-lein i'ch helpu chi a'ch teulu i fyw yn iach. Mae'n cefnogi ein model ar gyfer adsefydlu ac yn cynnwys gwybodaeth a chanllawiau i helpu pobl y mae'r pandemig COVID-19 wedi effeithio arnynt, gan gynnwys y rhai hynny sy'n profi 'COVID-Hir'.

I gael rhagor o wybodaeth am ein hymagwedd at adsefydlu ar ôl y pandemig, ar gyfer pobl sydd wedi cael y feirws a phobl y mae'r amhariad ar wasanaethau arferol ac ynysu cymdeithasol wedi effeithio arnynt, gweler ein Model Adsefydlu COVID-19

  Ein gwasanaethau yn ystod COVID-19

  Rydym wedi ymrwymo i gadw gofal yn ddiogel ar yr un pryd â chynnal gwasanaethau hanfodol drwy gydol y pandemig COVID-19.

  Rydym yma i chi o hyd. Gallwch adael eich cartref i gael gwasanaethau iechyd. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw symptomau COVID-19, fel peswch newydd parhaus, twymyn, neu golled neu newid i'ch synnwyr blasu a/neu arogleuo, dylech hunanynysu ar unwaith a pheidiwch ag ymweld â'ch meddyg teulu, eich ysbyty na'ch fferyllfa.

  Bydd ein holl aelodau staff yn gwisgo cyfarpar diogelu personol priodol bob amser, ac rydym wedi cynyddu safonau glanhau ym mhob adran.

  Dysgwch fwy am sut mae gwasanaethau'n cael eu cynnal yn ystod COVID-19

  Dilynwch ni