Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Brechu Torfol COVID-19

Diweddarwyd ddiwethaf: 05/12/22

Os oes angen i chi aildrefnu eich brechlyn COVID-19, llenwch y ffurflen hon neu ffoniwch y ganolfan apwyntiadau ar 02921 841234. Sylwch fod ein llinellau ffôn yn brysur iawn, felly efallai y bydd yn gyflymach i chi lenwi’r ffurflen.

Rydym yn gweithio gyda'n partneriaid i frechu poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg mor gyflym â phosibl. Llywiwch drwy'r tudalennau hyn i gael gwybod mwy am ein Rhaglen Brechu Torfol COVID-19 a dilyn ein cynnydd.  

Noder, galwch alw heibio i gael eich brechlyn ar yr amod:

  • Bod 28 diwrnod wedi bod ers cael prawf COVID positif
  • Bod bwlch 12 wythnos ers i chi dderbyn eich dos diwethaf
  • NODER: Efallai y bydd rhai unigolion yn cael cynnig apwyntiad 8 wythnos ar ôl eich dos diwethaf

Gweler oriau agor ein Canolfannau Brechu Torfol yn Nhŷ Coetir a Holm View dros y Nadolig

 

Noswyl Nadolig

Dydd Nadolig

Gŵyl San Steffan

27 Rhagfyr

28 Rhagfyr

29 Rhagfyr

30 Rhagfyr

Nos Galan

Dydd Calan

2 Ionawr

10am - 2pm

Ar gau

Ar gau

10am - 2pm

10am - 7pm

10am - 7pm

10am - 7pm

10am - 2pm

Ar gau

10am - 2pm

 
 
 
 
 
 

 

Rydym yn ymwybodol o negeseuon e-bost sgam sy'n cylchredeg ynglŷn â brechiadau COVID-19 sy'n honni eu bod yn dod o'r GIG. Ar hyn o bryd, ni ellir prynu brechlynnau COVID-19 yn breifat yn y Deyrnas Unedig ac mae brechiadau'n rhad ac am ddim. Byddwch yn effro i sgamiau posibl ynglŷn â'r Rhaglen Brechu Torfol COVID-19, a pheidiwch â rhannu unrhyw wybodaeth bersonol.

Dilynwch ni