Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Brechu Torfol COVID-19

Rydym yn gweithio gyda'n partneriaid i frechu poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg mor gyflym â phosibl. Llywiwch drwy'r tudalennau hyn i gael gwybod mwy am ein Rhaglen Brechu Torfol COVID-19 a dilyn ein cynnydd.  

Gwybodaeth hygyrch am y brechlynnau COVID-19  - Hawdd ei Ddeall | Iaith Arwyddion Prydain | Print Bras | cyfieithiadau o ddogfennau allweddol ar gyfer siaradwyr ieithoedd ar wahân i’r Gymraeg a’r Saesneg 

 

 

Rydym yn ymwybodol o negeseuon e-bost sgam sy'n cylchredeg ynglŷn â brechiadau COVID-19 sy'n honni eu bod yn dod o'r GIG. Ar hyn o bryd, ni ellir prynu brechlynnau COVID-19 yn breifat yn y Deyrnas Unedig ac mae brechiadau'n rhad ac am ddim. Byddwch yn effro i sgamiau posibl ynglŷn â'r Rhaglen Brechu Torfol COVID-19, a pheidiwch â rhannu unrhyw wybodaeth bersonol.

Dilynwch ni