Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd Meddwl

Mae'r tudalennau hyn yn disgrifio, yn egluro ac yn cyfeirio at adnoddau defnyddiol yn y maes iechyd meddwl yn BIP Caerdydd a'r Fro. Os oes gennych unrhyw ymholiadau brys, cysylltwch yn syth â'ch meddyg teulu.

Os ydych chi'n credu bod pryderon iechyd meddwl nad oes brys i'w trin yn effeithio arnoch chi, neu os ydych yn poeni am rywun rydych chi'n ei adnabod, eich Meddyg Teulu ddylai fod eich pwynt cyswllt cyntaf. Bydd eich meddyg teulu'n penderfynu wedyn a oes angen eich atgyfeirio i Dîm Iechyd Meddwl Arbenigol. 

A-Y o Wasanaethau Iechyd Meddwl

Darparwn ystod eang o Wasanaethau Iechyd Meddwl i'n poblogaeth leol a ledled Cymru. 

Book on table
Hanesion Cleifion Iechyd Meddwl

Mae gennym oll rywbeth i'w gynnig yn ein cymdeithas er mwyn dysgu oddi wrth ein gilydd, boed yn weithiwr proffesiynol neu'n glaf. 

Gair am y Gwasanaeth Iechyd Meddwl

Mae'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl yn BIP Caerdydd a'r Fro yn cwmpasu safleoedd cymunedol a chleifion mewnol. 

Person holding poster over face with the words innovation
Arloesi, Ymchwil a Datblygu

Mae'r Bwrdd Clinigol Iechyd Meddwl wedi ymrwymo i weithio gydag ystod o bartneriaid i wella iechyd meddwl, gofal, triniaeth ac adferiad ein holl gleifion o fewn gwasanaethau iechyd meddwl generig a meysydd arbenigol. 

Gwneud Pethau'n Well / Amgylcheddau sy'n Galluogi

Yn y Bwrdd Clinigol Iechyd Meddwl rydym yn gwybod bod pawb yn unigryw. Ymdrechwn i sicrhau bod pawb yn gallu cael at wasanaethau, ac i hyrwyddo a chynnal annibyniaeth.

 

Cymorth Iechyd Meddwl i Blant a Phobl Ifanc

Weithiau, efallai mai dim ond rhywfaint o gyngor, arweiniad neu adnoddau fydd eu hangen arnoch, ond ar adegau eraill gallai fod angen cymorth ychwanegol arnoch gan un o’n timau mwy arbenigol.

Dilynwch ni