Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd Meddwl

Rydym yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl oedolion i bobl sy’n byw ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg. Mae'r tudalennau hyn yn disgrifio, yn egluro ac yn cyfeirio at adnoddau defnyddiol.

Os ydych chi'n credu bod pryderon iechyd meddwl nad oes brys i'w trin yn effeithio arnoch chi, neu os ydych yn poeni am rywun rydych chi'n ei adnabod, eich Meddyg Teulu ddylai fod eich pwynt cyswllt cyntaf. Bydd eich meddyg teulu'n penderfynu wedyn a oes angen eich atgyfeirio i dîm iechyd meddwl arbenigol. 

Os oes angen cymorth iechyd meddwl brys arnoch, neu os nad ydych yn siŵr ble i droi i gael cyngor ac arweiniad ar eich iechyd meddwl, ffoniwch 111 a phwyswch 2.

Ein Gwasanaethau

Rydym yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl oedolion i bobl sy’n byw ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg.

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol.
 

Sefydliadau Cefnogi ac Elusennau

Rydym wedi creu catalog defnyddiol o’r gwahanol sefydliadau cymorth ac elusennau ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg.

Stepiau

Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol i bobl o bob oed.

SilverCloud

Mae SilverCloud yn cynnig rhaglenni therapi gwybyddol ymddygiadol.

Les Emosiynol ac Iechyd Meddwl

Mae ein gwefan Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl wedi’i chyd-gynhyrchu gyda phlant a phobl ifanc i’ch helpu i ddeall eich meddyliau a’ch teimladau.

Dilynwch ni