Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgorau a Grwpiau Cynghori

Mae sefydlu Pwyllgorau Bwrdd a Grwpiau Cynghori o fewn y Bwrdd Iechyd Prifysgol, a'u gweithredu effeithiol, yn elfen allweddol o fframwaith llywodraethu a sicrwydd y sefydliad. Mae ymrwymiad y Bwrdd i fod yn agored ac yn dryloyw wrth gyflawni ei holl fusnes yn ymestyn yn yr un modd i'r gwaith a wneir ar ei ran gan ei Bwyllgorau a'i Grwpiau Cynghori.  

Pwyllgorau Bwrdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 

Grwpiau Cynghori Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 

Dyma gyd-bwyllgorau'r Bwrdd:

  • Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC)
  • Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys
  • Pwyllgor Cydwasanaethau

Bydd agenda a phapurau cyfarfod y cyfarfodydd uchod yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon. 

Egwyddorion Nolan / Llywodraethu Da

Wele Egwyddorion Nolan

Mae'r Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad, a Phwyllgor y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol, wedi'u dirwyn i ben. Mae gwybodaeth am y ddau bwyllgor ar gael o hyd yn adran Archif Pwyllgorau'r Bwrdd.

Dilynwch ni