Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Cronfeydd Elusennol

Pwrpas y Pwyllgor Cronfeydd Elusennol yw gwneud a monitro'r trefniadau ar gyfer rheoli a chadw trefn ar Gronfeydd Elusennol y Bwrdd Iechyd Prifysgol.
 
Caiff rôl lawn y Pwyllgor ei hamlinellu yn y Cylch Gorchwyl.

Cynllun gwaith
 
Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod ar y dyddiadau isod. I fynd at bapurau'r Pwyllgor, dewiswch ddyddiad y cyfarfod perthnasol. Os hoffech ddod i gyfarfod fel arsyllwr, neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â Nathan.Saunders2@wales.nhs.uk ar 029 2183 6009.
 
Cadeirydd y Pwyllgor: Akmal Hanuk
Prif Swyddog Gweithredol: Cyfarwyddwr Cyllid 
Ysgrifenyddiaeth: Nathan Saunders
 
Aelodau:

Rachel Gidman

Y Cyng. S Elsmore

Sara Moseley

Dr Fiona Jenkins

John Union

Dyddiadau cyfarfod 2018 - 19 Dyddiadau cyfarfod 2019 -20  Dyddiadau cyfarfod 2020 -21  Dyddiadau cyfarfod 2021-22 

 

  • 29 Mehefin 2021
  • 21 Medi 2021
  • 7 Rhagfyr 2021
  • 1 Mawrth 2022

Cofnodion

Gweld cofnodion wedi'u cadarnhau.

Follow us: