Neidio i'r prif gynnwy

Polisïau Diogelwch Cleifion ac Ansawdd

Cael ceisiadau i gadw cleifion yn yr ysbyty - asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb 2015 KW.pdf (dogfen Saesneg yn unig)

Canllaw ar gyfer Gweinyddu Cemotherapi Isgroenol yn y Gymuned   (dogfen Saesneg yn unig)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gweithdrefn Rhoi Apomorffin trwy Ddyfais Drwytho Isgroenol i Gleifion Mewnol â Chlefyd Parkinson (dogfen Saesneg yn unig)

 

M

Polisi ar Benderfynu Ynghylch Ceisiadau Ariannu Cleifion Unigol (IPFR) ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

(Dogfennau Ategol Penderfynu Ynghylch Ceisiadau Ariannu Cleifion Unigol (IPFR), gan gynnwys Taflen i Gleifion, Ffurflen Gais a Ffurflen Adolygu Penderfyniad) (dogfen Saesneg yn unig)

Rheoli Diwygiadau ar gyfer Ymchwil dan nawdd y Bwrdd Iechyd Prifysgol (dogfen Saesneg yn unig)

Fframwaith Rheoli Pryderon am Berfformiad (dogfen Saesneg yn unig)

Rheoli Codenni'r Ofari a Chodenni eraill Math Rhithbilennol a welir ar Sgan Uwchsain  (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Rheoli Cemotherapi Cytotocsig Parenterol ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Rheoli Cemotherapi Cytotocsig Parenterol  (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi a gweithdrefn rheoli cleifion/ymwelwyr ag alcohol neu sylweddau anghyfreithlon/heb eu rhagnodi yn eu meddiant ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Polisi a Gweithdrefn Rheoli Paciau'r Gwddf ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Protocol Rheoli Tor-Ymarfer Clinigol neu Dor-Ymarfer Astudio Da  (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Rheoli Cyfarpar Meddygol ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Rheoli Cyfarpar Meddygol (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi ar Reoli Risg ac Asesu Risg Glinigol Iechyd Meddwl ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Gweithdrefn a Chanllawiau ar gyfer Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl (dogfen Saesneg yn unig)

Mycobacterium Tuberculosis ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

B


Gweithdrefn Trallwyso Cyfansoddion Gwaed (dogfen Saesneg yn unig)

N

Fframwaith Llywodraethu Rhagnodi Anfeddygol (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi ar Faeth ac Arlwyo i Gleifion Mewnol/Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd (dogfen Saesneg yn unig)

C

Polisi ar Warchodwyr ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Polisi ar Herwgydio Plant ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Protocol Dewis (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Gorchymyn Triniaeth Gymunedol ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Gorchymyn Triniaeth Gymunedol  (dogfen Saesneg yn unig)

Protocol Gweithrediad Pŵer Rheolwyr Ysbytai i Ryddhau Cleifion  (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Cadarnhau Marwolaeth Ddisgwyliedig (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Tawelyddu Ymwybodol mewn Oedolion (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Cydsynio i Ddelweddu, Archwilio a Thriniaeth ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Rhoi Meddyginiaeth yn Gudd (dogfen Saesneg yn unig)

Siart Llif Meddyginiaeth Gudd (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Clefyd Creutzfeldt Jakob (CJD) ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd  (dogfen Saesneg yn unig)

Datrys Argyfwng a Thriniaeth Gartref ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

O

Cael Cadarnhad o Allu a Galluogrwydd i Ymchwil Ddechrau  (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Gweithredol ar gyfer Timau Iechyd Meddwl Cymunedol Integredig ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Weithredol ar gyfer Clinig Poen yn y Frest â Mynediad Cyflym  (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Gwneud y Mwyaf o Ddeilliannau ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Ategol y Polisi Gwneud y Mwyaf o Ddeilliannau (dogfen Saesneg yn unig)

D

Canllawiau Diogelu Data i Ymchwilwyr ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

 
 
Canllawiau Rheoli Cetoasidosis Diabetig mewn Oedolion - Ysbyty Athrofaol Cymru ac Ysbyty Athrofaol Llandochau ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)
 
 
Taflenni Gwybodaeth - Cymraeg
 

Taflenni Gwybodaeth - Saesneg

 
 
 

P / Q

Cynllun Gofal Ymlaen Llaw Pediatrig (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
Gweithdrefn Pympiau Trwytho Parenterol (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
 
 
 
 
 
 
Gweithdrefn Profion Pwynt Gofal (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
Atodiadau  (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
 
 
 

E

Gweithdrefn Ectoparasitig ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

 
Gweithdrefn Therapi Electrogynhyrfol (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
 
 
 

R

Polisi  a   Gweithdrefn Rheoli Risg Sylweddau Ymbelydrol (dogfennau Saesneg yn unig)
 
Canllaw Tawelyddu Cyflym (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
Derbyn Cais - Rhestr Wirio Atodiad 1 (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
 
 
 
 
 
Gweithdrefn Llywodraethu Gwybodaeth (dogfen Saesneg yn unig)
 
   Atodiad 3 Polisi ar Fenig (dogfennau Saesneg yn unig)
 
 
 

F

 

S

 
 
 
 
 
 
 
Protocol Llwybr Sepsis (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
 
 

G

T

Llythyron Templed i'w defnyddio gyda'r Protocol Dewis
 
 
 
 

H

Gweithdrefn Trafod Cyffuriau Cytotocsig wedi'u Gollwng (dogfen Saesneg yn unig)

 
 
 
 

U

Uwchsain wrth wneud Diagnosis o Dysplasia a Datgymalu Datblygol y Glun - Protocol  Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd (dogfen Saesneg yn unig)

 

I / J

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V / W

 

Gweithdrefn Rheoli Heintiau Gastroenteritis Firaol (Norofeirws)/Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
 
 

K / L

Polisi Labelu Sbesimenau (dogfen Saesneg yn unig)
 

X/Y/Z

 

Dilynwch ni