Neidio i'r prif gynnwy

Polisïau, Gweithdrefnau a Chanllawiau

Mae polisïau, gweithdrefnau a chanllawiau cyfredol y Bwrdd Iechyd Prifysgol ar gael isod.

Oherwydd bod rhai o'r manylion yn y dogfennau'n cyfeirio at brosesau a chanllawiau mewnol, ni fydd rhai hyperddolenni yn gweithio. Os na allwch ddarganfod beth rydych chi'n chwilio amdano, anfonwch e-bost atom ar CAV_FOI.Requests@wales.nhs.uk
 
Lle bo'r angen, mae Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb wedi'u cynnal a gallwch fynd at y rhain trwy'r dolenni ar wahân ar ddiwedd teitl pobl dogfen.
 
Mae'r dogfennau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor o fewn 5 categori unigol:

- Polisïau Diogelwch Cleifion ac Ansawdd
- Polisïau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
- Polisïau Iechyd a Diogelwch 
- Y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol (Adnoddau Dynol)
- Polisïau Corfforaethol

Dogfennau allweddol sy'n esbonio sut rydym ni'n cynnal ein busnes yw Rheolau Sefydlog, Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog a'r Cynllun Dirprwyo
 

 

Dilynwch ni