Neidio i'r prif gynnwy

Polisïau Corfforaethol

A

Cael Cyngor Cyfreithiol (dogfen Saesneg yn unig)
 

M

Cynllun Digwyddiadau Mawr  Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)
 
 
 
Y Cod Meddyginiaethau (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
 
 
 

B

 

N

Polisi ar Enwi Cyfleusterau Caerdydd a'r Fro     Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

C

Gweithdrefn Rheoli Cyfalaf (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
 
 
 
 
 
Strategaeth Lanhau    Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)
 
Cod Ymddygiad Cyfrinachedd (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
 

 

Gweithdrefn Gorfforaethol ar Ymateb i Fygythiad (dogfen Saesneg yn unig)

 
 
 
 
Timau Datrys Argyfwng a Thriniaeth Gartref (CRHTT)  (dogfen Saesneg yn unig)
Cydgysylltu ag Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST)
 

O

D

 
Gweithdrefn Rheoli Ansawdd Data (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
Polisi Diogelu Data      Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)
 
Gweithdrefn y Ddeddf Diogelu Data (dogfen Saesneg yn unig)
 
Polisi ar Ansawdd Data (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
 
Gweithdrefn Datgan Buddiannau (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
 
 
Gweithdrefn Rhyddhau o'r Ysbyty (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
 

P / Q

 
 
 
Fframwaith Rheoli Perfformiad (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
 
 
 
 

E

 
Protocol Templed E-bostio Cleifion (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
 
 
 
 
 

R

Polisi Rheoli Cofnodion     Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)
 
Gweithdrefn Rheoli Cofnodion (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
 
 
Archwiliad Ymchwil (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
 
 
Atodiad 2 Templed Cofrestr Risg (dogfennau Saesneg yn unig)
 
Atodiad 3 Matrics Parodrwydd i Dderbyn Risg (dogfennau Saesneg yn unig)
 

F

Gweithdrefn Ariannol ar gyfer Cefnogi Ymchwil Nad yw'n Fasnachol  (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Rhyddid Gwybodaeth (dogfen Saesneg yn unig)
 
 

S

 
 
 
 
 
 
 
Canllawiau Gwerthuso Gwasanaeth (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
Canllawiau ar gyfer Proses Asesu Noddwr (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
 
Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog         Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)
 
 
Cyfarwyddiadau Sefydlog - Rhestr Termau (dogfen Saesneg yn unig)
 

G

T

H

U / V / W

Gweithdrefn Defnyddio Loceri yn Uned Llanfair (dogfen Saesneg yn unig)

 
 
Polisi Iaith Gymraeg ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd
 
 
 

I / J

Fframwaith Rheoli Cynhyrchu Incwm a Fframwaith Moesegol  (dogfen Saesneg yn unig)
 
Gweithdrefn Rheoli Asedau Gwybodaeth (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
 
 
Gweithdrefn Rheoli Risg Gwybodaeth (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
 
 
 

X/Y/Z

 

K / L

 

 

Dilynwch ni