Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Deallusrwydd Iechyd a Digidol

Caiff rôl lawn y Pwyllgor ei hamlinellu yn y Cylch Gorchwyl.

Cynllun Gwaith Deallusrwydd Iechyd a Digidol 2021-21

Lluniwyd y Pwyllgor yn sgil uno'r is-bwyllgorau Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg a Llywodraethu Gwybodaeth gynt. Cyflawnwyd darbodion maint, gan fod un fforwm bellach i drafod rhai pynciau a oedd hyd hynny'n berthnasol i ddau bwyllgor.

I fynd at bapurau'r Pwyllgor, cliciwch ar ddata'r cyfarfod perthnasol isod. Os hoffech ddod i'r cyfarfod fel arsyllwr, neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â Raj.Khan@wales.nhs.uk ar 02921 836011.

Cadeirydd y Pwyllgor:  Dave Edwards, Aelod Annibynnol, Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg
Prif Swyddog Gweithredol:  Y Cyfarwyddwr Trawsnewid a Gweithredu

Ysgrifenyddiaeth:  Raj Khan

Aelodau:

Michael Imperato
Charles Janczewski
Yr Athro Gary Baxter

Cynhelir y cyfarfodydd yn yr Ystafell Gyfarfod Gorfforaethol, y Pencadlys, Ysbyty Athrofaol Cymru 

Dyddiadau cyfarfod 2018/19  Dyddiadau cyfarfod 2019/20  Dyddiadau cyfarfod 2020/21  Dyddiadau cyfarfod 2021-22

 

Cofnodion 

Cadarnheir cofnodion cyfarfodydd yn y cyfarfod nesaf sydd wedi'i drefnu. Gallwch weld cofnodion wedi'u cadarnhau yma.

Dilynwch ni