Neidio i'r prif gynnwy

Ymwybyddiaeth Ofalgar

Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn ddull sy'n helpu pobl i reoli eu meddyliau a'u teimladau.

Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn ymwneud â thalu mwy o sylw i'r eiliad bresennol - i'ch meddyliau a'ch teimladau eich hun, ac i'r byd o'ch cwmpas.

Gall hyn wella eich llesiant meddyliol, eich helpu i fwynhau bywyd yn fwy, a deall eich hun yn well.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar Wefan Dewisiadau y GIG neu trwy gyrchu'r llyfrau, hunangymorth ar-lein, neu sefydliadau lleol a restrir isod: 

Llyfrau Defnyddiol:
  • Mindfulness a practical guide to finding peace in a frantic world, Mark Williams a Danny Penman.
  • Mindfulness a practical guide, Tessa Watt.
  • The mindful way through depression: freeing yourself from chronic unhappiness, J Mark G Williams.

Gwybodaeth Hunan Gymorth Ar-lein: 

Sefydliadau lleol:

Mindfulness in Action  Vishvapani Blomfield
MBCT neu MBSR 8 Wythnos

24 Teilo Street
Caerdydd
CF11 9JN

Ffôn: 07910 829084
mindfulnessinaction.co.uk

Change Talk
Ariana Faris
Cyrsiau ymwybyddiaeth ofalgar 8 wythnos yng Nghaerdydd

56 Richards Terrace
Y Rhath
Caerdydd
CF24 1RX

Ffôn: 029 2048 6553
changetalk.co.uk/mindfulness-therapy

Dilynwch ni