Neidio i'r prif gynnwy

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth Frys

Nid yw'r Gwasanaeth Llesiant Gweithwyr yn delio â materion iechyd meddwl brys neu argyfwng.

Mae'r dudalen hon yn darparu gwybodaeth am bobl y gallwch siarad â nhw heddiw.

Nid yw'r Gwasanaeth Llesiant Gweithwyr yn delio â materion iechyd meddwl brys neu  argyfwng.

Os oes angen cymorth brys arnoch chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod, ffoniwch 999.

I gael cymorth brys nad yw'n argyfwng, dylech gysylltu â'ch meddyg teulu yn y lle cyntaf a all eich cyfeirio at y gwasanaethau iechyd meddwl mwyaf priodol. Os ydych chi y tu allan i oriau meddyg teulu, dylech chi gyflwyno i'r meddyg teulu y tu allan i oriau mewn adran ddamweiniau ac achosion brys (A&E).

Os oes angen i chi siarad â rhywun heddiw i gael cymorth, cysylltwch â:

CALL helpline

 

Gwasanaeth gwrando cyfrinachol a chymorth emosiynol, gwybodaeth a llenyddiaeth am iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl yng Nghymru. Gall unrhyw un sy'n poeni am eu hiechyd meddwl eu hunain neu iechyd ffrind neu berthynas gael mynediad i'r gwasanaeth. Ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

samaritans helpline

 

Cefnogaeth emosiynol gyfrinachol am ddim i unrhyw un sy'n profi teimladau o drallod neu anobaith gan gynnwys y rhai a allai arwain at hunanladdiad. Cyfarfodydd wyneb yn wyneb mewn swyddfeydd lleol. Ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Mind infoline

 

Cymorth cyfrinachol am ddim ar ystod o faterion iechyd meddwl. Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am - 5pm

The Silverline

 

Llinell gymorth gyfrinachol am ddim sy'n darparu gwybodaeth, cyfeillgarwch a chyngor i bobl hŷn. Ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

meic

Meic cymru helpline

 

Llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor am ddim i blant a phobl ifanc. Ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Zero suicide prevention

 

Yn cynnig Hyfforddiant Atal Hunanladdiad ar-lein am ddim

 

 

Ystyried Hunanladdiad: Darllenwch hwn gyntaf (www.metanoia.org/suicide/

 

Dilynwch ni