Neidio i'r prif gynnwy

Teuluoedd a Phlant

Sefydliadau ac elusennau lleol a rhanbarthol sy'n darparu cefnogaeth ar ystod eang o faterion teuluol..

Mae gan y Tîm Llesiant Gweithwyr gysylltiadau ag ystod eang o elusennau, sefydliadau ac asiantaethau sy'n cefnogi teuluoedd yn lleol.


Dyma ddetholiad yn unig. Am restr fwy cynhwysfawr cysylltwch ag employee.wellbeing@wales.nhs.uk  

Action for Children Wales (Cymru)

www.actionforchildren.org.uk 

Llys Dewi Sant
68A Heol Ddwyreiniol y Bont-faen
Caerdydd
CF11 9DN
Ffôn: 02920 222 127 (ar agor 9.00am i 5.00pm, dydd Llun i ddydd Gwener)
E-bost ask.us@actionforchildren.org.uk
action for children
Barnardos Cymru

www.barnardos.org.uk/wales 

Yn cynnig ystod o wasanaethau i deuluoedd a phobl ifanc.

Cyfeiriad: Trident Court, E Moors Rd, Caerdydd CF24 5TD Ffôn: 029 2049 3387

barnado's

 

FACT

 

Gwasanaeth ym Mro Morgannwg sy'n darparu cefnogaeth i deuluoedd trwy wasanaeth amlasiantaeth cyfannol wedi'i deilwra i anghenion penodol unigolion a'r teulu cyfan.

 

Cliciwch ar y llun hwn i ganfod mwy:

FACT leaflet

 

FACT logo

Families Together

 

Gwasanaethau proffesiynol yn y cartref sydd wedi'u cynllunio i ddiwallu anghenion teuluoedd ag anghenion cymhleth lluosog

 

Cliciwch ar y llun hwn i ganfod mwy:

families together leaflet

 

families together logo
Meic

www.meiccymru.org

 

 

Y llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru.

 

meic

Tros Gynnal

www.trosgynnal.org.uk


Mae Tros Gynnal, (Tîm o amgylch y Teulu) yn gweithio gyda theuluoedd i'w helpu i nodi eu cryfderau a'u hanghenion a gwneud eu cynlluniau teuluol eu hunain i'w tywys tuag at eu nodau.

 

 

Tros Gynnal

 

 

Dilynwch ni