Neidio i'r prif gynnwy

Atgyfeirio i Ymarfer

Mae'r cynllun hwn a ariennir gan Lywodraeth Cymru wedi'i gynllunio i ddarparu cyfleoedd i wneud ymarfer corff sy'n hwyl, yn werth chweil ac y gellir ei ymgorffori i mewn i fywyd beunyddiol.  

Dangosodd ymchwil y gall ymarfer corff rheolaidd gael effaith fawr ar iechyd a llesiant. Mae rhai astudiaethau wedi dangos y gall gweithgaredd corfforol wella hwyliau a lleihau symptomau pryder ac iselder ynghyd â chael buddion iechyd corfforol eraill.

Mae'n bwysig bob amser ddewis gweithgaredd sy'n addas i'ch galluoedd a'ch lefel ffitrwydd ac yn ddelfrydol rhywbeth rydych chi'n ei fwynhau. Gall cael help a chefnogaeth pan fyddwch chi'n dechrau ymarfer corff fod yn ffordd wych o gadw cymhelliant a theimlo canlyniadau.

Os ydych wedi bod yn anactif ers amser hir neu'n dioddef o gyflwr iechyd tymor hir, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer y Cynllun Atgyfeirio Ymarfer.

Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Cenedlaethol

Mae'r cynllun yn cynnig rhaglen weithgareddau 16 wythnos unigol a ddyluniwyd ar eich cyfer chi ac yn ystod yr amser hwn, gallwch gyrchu Cyfleusterau Hamdden ar gyfradd rhatach. Gwnewch apwyntiad gyda'ch meddyg teulu i ddarganfod mwy.


Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y daflen isod:

exercise referral leaflet

Gallwch hefyd gysylltu â Jamie Lane yng Nghanolfan Hamdden y Barri ar 01446 403000 i gael atgyfeiriadau Bro Morgannwg neu David Penikett yng Nghanolfan Hamdden y Gorllewin ar 02920 872924 i gael atgyfeiriadau yng Nghaerdydd.

Am fwy o wybodaeth am glybiau lleol a chynlluniau ymarfer corff gweler y dudalen Llesiant Corfforol

 

 
Dilynwch ni