Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Cwnsela EWS

counselling

Gall y Gwasanaeth Llesiant Gweithwyr gynnig cwnsela byr â ffocws, a ddarperir gan ein tîm o gwnselwyr cymwys a phrofiadol iawn. Yn dilyn apwyntiad adnoddau, os cytunir bod Cwnsela yn opsiwn priodol, cynigir sesiwn asesu cwnsela a hyd at bum sesiwn arall i chi.s.

 

Beth yw Cwnsela?


Gall cwnsela ddarparu lle diogel, anfeirniadol i chi archwilio rhai o'r pethau sy'n achosi anhawster i chi yn eich bywyd. Mae pobl yn defnyddio'r gwasanaeth am amryw resymau a all fod yn bersonol neu'n gysylltiedig â gwaith.

 

A yw'n gyfrinachol?


Mae cyfrinachedd o'r pwys mwyaf. Nid ydym yn rhannu ein cofnodion ag unrhyw berson, gwasanaeth neu adran arall yn y BIP ac nid yw'ch nodiadau'n rhan o'ch ffeil Iechyd Personol, Meddygol na Galwedigaethol. Mae cwnselwyr yn rhwym wrth god moeseg Cymdeithas Cwnsela Prydain a Seicotherapi yn ogystal â chanllawiau cenedlaethol a lleol. Bydd eich cwnselydd yn trafod y rhain yn fwy manwl gyda chi.

 

Ein cwnselwyr


Mae pob un o'n cwnselwyr wedi'u cofrestru gyda Chymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain ac yn cadw at ei fframwaith moesegol.

 

Dilynwch ni