Neidio i'r prif gynnwy

Gofal Plant

Meithrinfa Tedi BêrWOD-teddy

Rydym yn ffodus iawn ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro i gael dwy feithrinfa gofal dydd yn y gweithle.

Un feithrinfa 60 lle yn Ysbyty Athrofaol Cymru a meithrinfa 30 lle ar safle Ysbyty Athrofaol Llandochau. Mae'r ddwy feithrinfa'n gofalu am blant rhwng 3 mis a 5 oed ac maent ar agor rhwng 8:00 am (neu 7:00am am gost ychwanegol) i 6:00pm.

Am wybodaeth bellach, edrychwch ar boster Meithrinfa Tedi Bêr, lawrlwythwch Prosbectws Meithrinfeydd 2019, neu cysylltwch â'r canlynol:

  • Arfana Ashraf ar 02920 742 550 ar gyfer safle YAC,
  • Kelly Lovell ar 02920 715 697 ar gyfer safle YALl
  • Suzanne Toft ar 02921 826 216 (est 26216) ar gyfer pob ymholiad gofal plant; neu
  • Janice Pitt ar 02921 826 844 (est 26884) ar gyfer pob ymholiad gofal plant.

Teddy Bear Open to All

Mae Meithrinfeydd Tedi Bêr bellach ar agor i bawb, ac nid oes rhaid i chi gael eich cyflogi gan y BIP i wneud cais am le.

Ffurflenni Cais

Ffurflen Gais Rhestr Aros Meithrinfa Tedi Bêr - YAC

Ffurflen Gais Rhestr Aros Meithrinfa Tedi Bêr - YALl

Rhestr Prisiau Meithrinfa Tedi Bêr

Dewisiadau Cyllido Gofal Plant

Y dewisiadau sydd gan rieni o ran ariannu eu trefniadau gofal plant yw Gofal Plant Di-dreth, Credydau Cyffredinol a Lleoedd Gofal Plant a Ariennir. Bydd gwefan Cyllid a Thollau EM yn helpu pob rhiant i wneud penderfyniad gwybodus ar yr opsiynau sy'n agored iddynt.

Gofal Plant Di-dreth

Mae hyn yn cyfateb i’r dreth y mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei thalu - 20% - sy’n rhoi'r enw i’r cynllun, ‘di-dreth’. Bydd y Llywodraeth yn ychwanegu at y cyfrif gydag 20% o gostau gofal plant hyd at gyfanswm o £10,000 - sy'n cyfateb i hyd at £2,000 o gefnogaeth y plentyn y flwyddyn (neu £4,000 i blant anabl). Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan gov.uk.

Cynnig Gofal Plant

Mae Llywodraeth Cymru eisiau i'w chynnig gofal plant fod mor glir a hawdd ei chyrchu â phosibl fel y gall rhieni barhau i ddewis y darparwyr sy'n gweddu orau i'w hanghenion. Bydd rhieni'n derbyn cyfanswm cyfun o 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yn ystod y tymor. Bydd yr addysg gynnar am ddim gyfredol a ddarperir gan y Cyfnod Sylfaen yn rhan o'r cynnig hwn. Am 9 wythnos o'r flwyddyn, y tu allan i dymor, bydd rhieni'n derbyn 30 awr yr wythnos o ofal plant.

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r dewisiadau cyllido, cysylltwch â Suzanne Toft, Uwch Reolwr Gofal Plant BIP ar Suzanne.Toft@wales.nhs.uk neu YALl est 26884 neu 02920 716884.

Talebau Gofal Plant Edenred

***Mae Cynllun Talebau Gofal Plant Edenred bellach ar gau i ddefnyddwyr BIP newydd***


Cyfosodiad o luniau meithrinfa

 

Welcome Window

WOD-teddy

Welcome Gate
wall painting Toys in nursery room Sandpit
Outdoor play area with children Outdoor play area Nursery staff reading to children
Giant jigsaw pieces Child's finger in sand building bricks
Children drawing at a table Child Painting A room in the nursery

 

 

Dilynwch ni