Neidio i'r prif gynnwy

Pecyn Cymorth Ymgysylltu â Gweithwyr

Croeso i'r Pecyn Cymorth Ymgysylltu â Gweithwyr!

Mae'n debyg eich bod ar eich ffordd i wella ymgysylltiad staff yn eich tîm (au). Mae chwilio am ddulliau defnyddiol a dysgu ffyrdd newydd yn debygol o adeiladu ar eich sgiliau a'ch doniau cyfredol a gobeithio y byddant yn bywiogi'ch ymdrechion i ymgysylltu ag eraill.

employee engagement star

Mae gan y Pecyn Cymorth hwn rai enghreifftiau a gwybodaeth ymarferol i helpu staff, rheolwyr llinell, uwch reolwyr a thîm y Gweithlu ac OD i weithio gyda’i gilydd i gynyddu ymgysylltiad staff a gwneud y BIP yn ‘lle gwell i weithio a dysgu’.

Crëwyd y Pecyn Cymorth trwy dynnu technegau at ei gilydd sy'n cael eu defnyddio'n ymarferol ar hyn o bryd gan reolwyr, gweithwyr proffesiynol y Gweithlu ac OD a'r Tîm Gwella Gwasanaeth. Gobeithiwn y bydd y cynnwys yn ddefnyddiol ac o gymorth i chi. Rydym bob amser yn croesawu adborth, os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar sut y gellir gwella'r adnodd, cysylltwch ag aelod o'r Tîm Gweithlu ac OD.


Mae BIP Caerdydd a'r Fro wedi bod yn gweithio'n galed i wella ymgysylltiad staff ac argymhellir eich bod chi'n ymgyfarwyddo â'r ‘Fframwaith Strategol Ymgysylltu â Staff 2017-2020'.  Mae'r Fframwaith hwn yn nodi beth yw ymgysylltiad staff, pam ei fod yn bwysig, rolau allweddol, yn adlewyrchu ar yr hyn yr ydym eisoes wedi'i weithredu a sut rydym yn cynnig gwella ymgysylltiad staff ar draws y Bwrdd Iechyd.

 

staff engagement

 

 

Dilynwch ni