Neidio i'r prif gynnwy

Dechrau'n Deg

Dwy ferch fach yn chwarae gyda blociau pren

Rhaglen blynyddoedd cynnar yw Dechrau'n Deg a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Mae Dechrau'n Deg yn cefnogi rhieni sydd â phlentyn dan 4 oed trwy ddarparu cyngor iechyd, cymorth sgiliau dysgu a syniadau ymarferol i'w helpu i arwain eu plant tuag at ddyfodol mwy disglair.

Yng Nghaerdydd, mae gan y Rhaglen Dechrau'n Deg Dîm Maeth a Deieteg pwrpasol sy’n cefnogi nod y rhaglen fod ‘plant yn iach ac yn ffynnu’.

Mae'r tîm yn darparu nifer o fentrau cymunedol yn seiliedig ar dystiolaeth sy'n cefnogi teuluoedd i gael mynediad at ddeiet iach gan gynnwys:

Cysylltwch â Thîm Dechrau'n Deg Caerdydd

Dilynwch ni