Neidio i'r prif gynnwy

Sgiliau Maeth am Oes

Logo Sgiliau Maeth am Oes

Mae Sgiliau Maeth am Oes yn rhaglen o hyfforddiant a mentrau sgiliau maeth gyda sicrwydd ansawdd a ddatblygwyd ac a gydlynir gan ddeietegwyr sy'n gweithio yn y GIG. Nod y rhaglen yw cefnogi ystod eang o weithwyr cymunedol i hyrwyddo bwyta'n iach ac ymgorffori sgiliau bwyd a maeth yn eu gwaith.

Nod y rhaglen yw hyfforddi'r rhai sy'n gweithio'n agos gyda phobl leol ac sy'n deall eu anghenion i gefnogi cymunedau ledled Cymru i ddysgu mwy am fwyta'n iach. Mae dwy agwedd allweddol i'r hyfforddiant maeth.

Hyfforddiant sgiliau maeth i weithwyr cymunedol

Mae hyfforddiant Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol Lefel 2 achrededig Agored Cymru yn eu galluogi i hyrwyddo negeseuon bwyta'n iach allweddol sy'n canolbwyntio ar y plât bwyta'n iach. Mae hefyd yn dysgu sgiliau ymarferol fel cyllidebu, siopa am fwydydd iach, deall labeli bwyd a sut i addasu ryseitiau. Mynychir y cwrs hwn gan y rhai sy'n bwriadu cyflwyno mentrau bwyta'n iach fel sgiliau coginio ymarferol neu raglenni rheoli pwysau cymunedol fel rhan o'u gwaith.

Mentrau bwyta'n iach gyda grwpiau cymunedol

Cyfeiriwch at Gyrsiau Hyfforddiant am restr lawn o gyrsiau addas sydd ar gael.

Mae hyfforddiant Sgiliau Maeth am Oes wedi'i ymgorffori mewn rhaglenni cenedlaethol gan gynnwys Dechrau'n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf a Chymunedau yn Gyntaf ac mae'n cefnogi cydrannau maethiad gweithredol y Cynllun Cyn Ysgol Iach a Chynaliadwy cenedlaethol, Cynllun Rhwydwaith Ysgolion Iach Cymru a Llwybr Maeth mewn Lleoliadau Cymunedol.

Yn 2014, dyfarnwyd Gwobr Arfer Da Iechyd Cyhoeddus Cymru i Sgiliau Maeth am Oes ac enillodd Wobr GIG Cymru am Hyrwyddo Iechyd Gwell ac Osgoi Clefyd a Gwobr Bevan y DU am Iechyd a Llesiant.

Dilynwch ni