Neidio i'r prif gynnwy

Amgylcheddau Cynaliadwy ac Iach

Dyn yn beicio mewn parc

Symud Ymlaen: Teithio Iach yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg

Mae lefelau o weithgaredd corfforol sy'n dirywio, lefelau cynyddol o ordewdra a diabetes, llygredd aer eang, arwahanrwydd cymdeithasol, ac anghydraddoldebau iechyd sy'n gwaethygu i gyd yn broblemau iechyd cyhoeddus dybryd yn ein hardal. Mae newid yn yr hinsawdd yn fygythiad difrifol sydd eisoes yn cael ei deimlo yn y DU ac ar draws y byd.

Mae patrymau newidiol yn y ffordd yr ydym yn teithio a sut rydym yn dylunio ein hamgylcheddau ar gyfer teithio wedi chwarae rhan sylweddol yn y problemau hyn. Mae angen gweithredu’n eofn yn lleol os ydym am wyrdroi’r tueddiadau hyn mewn poblogaeth ac iechyd byd-eang, a chreu dyfodol iachach a mwy cynaliadwy i’n preswylwyr.

 

Dilynwch ni