Neidio i'r prif gynnwy

Meysydd Ffocws Allweddol

 

Mae'r Tîm Iechyd Cyhoeddus yn ymdrin ag ystod o bynciau sy'n gysylltiedig ag iechyd, fel y rhai a restrir isod.

 

Sigarét wedi ei thanio gyda mwg
Tybaco

Mynnwch help i roi'r gorau i ysmygu gyda'r adnoddau hyn.

Imiwneiddio

Ffordd gyflym, ddiogel ac effeithiol o amddiffyn rhag afiechydon difrifol.

Alcohol

Gwybodaeth a chyngor ar y peryglon iechyd sy'n gysylltiedig ag alcohol

Symud mwy bwyta'n iath
Bwyta'n Iach a Bwyd Cynaliadwy
Gweithgaredd Corfforol

Cadw'n gorfforol egnïol i gael ffordd iach o fyw

Dyn yn beicio mewn parc
Amgylcheddau Cynaliadwy ac Iach

Gweithio gyda'n gilydd i greu dyfodol cynaliadwy iachach

Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif

Gwybodaeth am brosiect Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 

Atal Cwympo

Helpu pobl i leihau eu risgiau o gwympo

Iechyd Rhywiol
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
Ysgolion Iach a Chyn-Ysgol

Hyrwyddo Ysgolion Iach yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg

Dilynwch ni