Neidio i'r prif gynnwy

Sefydlu Corfforaethol

Mae'r Adran Addysg a Datblygu Dysgu (LED) yn cyflwyno Rhaglen Sefydlu Gorfforaethol undydd dan arweiniad tiwtor sy'n addas ar gyfer yr holl weithwyr newydd sy'n ymuno â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (BIP). Mae llythyrau gwahoddiad yn cael eu cylchredeg i staff sydd newydd eu penodi i'w cyfeiriad cartref ac mae'n ofynnol i Reolwyr Llinell ryddhau staff i fynychu'r digwyddiad Sefydlu hwn.

Cyflwynir y Rhaglen Sefydlu gan ddefnyddio dull cyfunol ac yn ystod y digwyddiad undydd, rhoddir cyfle i staff fynychu sesiynau dan arweiniad tiwtor, cynnal nifer fach o fodiwlau e-ddysgu ac ymgysylltu â siaradwyr yn y cyflwyniadau poster a gyflwynir yn ôl pwnc gan arbenigwyr ar amrywiaeth eang o bynciau. Dylai'r Rhaglen Sefydlu Gorfforaethol gael ei chwblhau cyn pen wyth wythnos ar ôl dechrau cyflogaeth a rhaid i'ch Rheolwr Llinell sicrhau eich bod yn cael amser i gyflawni'r rhaglen hon.

Rhaid i staff na allant fynychu'r Diwrnod Sefydlu Corfforaethol gwblhau'r pedwar modiwl e-ddysgu, sef Cyflogaeth Gorfforaethol, Gweithio'n Ddiogel, Gofal Cleifion a Thrin â Llaw. Gellir cyrchu'r e-Ddysgu ar yr Hwb Dysgu trwy'r dudalen gartref ar y Fewnrwyd.

Ar rai adegau NID yw'n ofynnol i staff fynychu'r Diwrnod Sefydlu Corfforaethol; mae'r eithriadau hynny'n cynnwys:

• Staff sy'n ymddeol o'r BIP ac yn dychwelyd i'r gwaith naill ai ar yr un oriau neu lai. Fodd bynnag, dylai Rheolwyr Llinell sicrhau bod y staff hyn yn cydymffurfio â'r modiwlau Hyfforddiant Gorfodol.

• Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd sydd newydd eu penodi ac sydd wedi'u henwebu i fynychu'r Rhaglen Sefydlu Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd - Ymrwymiad i Ofal.

Gellir cael mwy o wybodaeth gan Rob Ledsam – Ffôn Llandochau 26932 neu 029 20716932.

Cliciwch yma i gael mynediad at y dudalen Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill ynghylch y Diwrnod Sefydlu Corfforaethol, cysylltwch â'r Adran Addysg a Datblygu Dysgu: Ffôn; YAC – 47833 neu 02921 847833.

 

Dilynwch ni