Neidio i'r prif gynnwy

Polisïau Iechyd a Diogelwch

A

 

M

Polisi Rheoli Asbestos ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Polisi Rheoli Trais ac Ymddygiad Ymosodol (Diogelwch Personol)  (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Rheoli Trais ac Ymddygiad Ymosodol (Diogelwch Personol) (dogfen Saesneg yn unig)

Protocol Gweithwyr Unigol y Bwrdd Clinigol Iechyd Meddwl (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Codi a Chario Minimol ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Codi a Chario Minimol (dogfen Saesneg yn unig)

B

Gweithdrefn Bygythiad Bom / Adnabod Pecyn Amheus (dogfen Saesneg yn unig)

N

Polisi Dim Ysmygu ac Amgylchedd Di-fwg ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Dim Ysmygu ac Amgylchedd Di-fwg (dogfen Saesneg yn unig)

C

Gofalu am Gleifion sy'n Oedolion ac sydd â Galluedd, sy'n Dreisgar neu'n Ddifrïol (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Contractwyr ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Reoli Amlygiad i Ddirgryniad y Dwylo a'r Breichiau yn y Gwaith (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi ar Deledu Cylch Cyfyng ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Rheoli a Defnyddio Teledu Cylch Cyfyng: Gweithdrefn Weithredol (dogfen Saesneg yn unig)

Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH)  ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

O

D

Gweithdrefn Dihalogi Dyfeisiau Meddygol Amldro (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Dihalogi Dyfeisiau Meddygol Amldro ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Cyfarpar Sgrin Arddangos (DSE) a Phrofion Llygaid ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

P / Q

Gweithdrefn Archwilio Slingiau Teclynnau Codi Cleifion ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Atal a Rheoli Sefyllfaoedd Treisgar ac Ymosodol ac Argyfyngau Seiciatryddol (dogfen Saesneg yn unig)

E

Polisi Amgylcheddol ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Amgylcheddol (dogfen Saesneg yn unig)

R

Gweithdrefn System Rybudd Reliance i Weithwyr Unigol (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Asesu Risg - Iechyd a Diogelwch (dogfen Saesneg yn unig)

F

Polisi Diogelwch Tân a'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Diogelwch Tân (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith a'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd (dogfen Saesneg yn unig)

S

Polisi ar Ddefnyddio Ymbelydredd Ïoneiddio yn Ddiogel ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb 

Defnyddio Ymbelydredd nad yw'n Ïoneiddio yn Ddiogel

Polisi'r Gwasanaethau Diogelwch ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Polisi Rheoli Offer Miniog (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Rheoli Offer Miniog ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd (dogfennau Saesneg yn unig)

G

T

Gweithdrefn Cysur Thermol ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

H

Gweithdrefn Dihalogi'r Dwylo ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Trin a Thrafod Cyffuriau Cytotocsig yn ystod Beichiogrwydd ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Iechyd a Diogelwch ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

U / V

Gweithdrefn Rhoi Nodyn Rhybudd o Drais ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

I / J

Canllaw i Ddefnyddwyr Imiwnoffenoteipio (dogfen Saesneg yn unig)

W

Polisi Diogelwch Dŵr ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd (dogfen Saesneg yn unig)

Cynllun Diogelwch Dŵr (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi a Gweithdrefn Rheoli Gwastraff  ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

K / L

Polisi ar Weithwyr Unigol a'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Gweithwyr Unigol (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi ar Alergedd i Latecs ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Latecs (dogfen Saesneg yn unig)

X/Y/Z

 

Dilynwch ni