Neidio i'r prif gynnwy

AD Gweithredol

Croeso i'r Tîm AD Gweithredol

Rydym yn gweithio yn Woodland House a darparwn gyngor a hyfforddiant proffesiynol i staff a rheolwyr ar amrywiaeth o ddatblygiadau a materion gweithlu, ac yn eu plith: 

Rydym wedi ymrwymo i gydweithio â chynrychiolwyr undeb llafur er mwyn cynnal gweithlu effeithiol a chynhyrchiol, sy'n gwneud BIP Caerdydd a'r Fro yn lle gwych i weithio a dysgu.

Gall Adnoddau Dynol roi cyngor i gyflogeion a rheolwyr ar ymholiadau AD cyffredinol a gellir cysylltu â nhw ar: 

Ar gyfer pob ymholiad cyffredinol, e-bostiwch: CAVHR_Actionpoint@wales.nhs.uk

Teleffon: 02921 836287 [Est. 36287]

Dilynwch ni