Neidio i'r prif gynnwy

Rhesymau dros Roi'r gorau i Ysmygu

Llinell amser rhoi

Pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau i ysmygu, bydd eich corff yn dechrau gweithio'n llawer cyflymach nag y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei sylweddoli. Mae'r buddion iechyd yn dechrau cyn lleied ag awr ar ôl y sigarét ddiwethaf ac yn dal i wella po hiraf y byddwch chi'n parhau i beidio ag ysmygu.

Ar ben hyn, byddwch chi'n arbed yr arian yr oeddech chi'n ei wario o'r blaen ar sigaréts. Defnyddiwch y gyfrifiannell ar-lein hon i weithio allan faint y gallech ei arbed.  Cewch eich synnu faint o arian y byddwch yn ei arbed!

Prif Bwyntiau ar y Llinell Amser

  • Mewn 8 awr, mae eich lefelau carbon monocsid a nicotin yn gostwng 50%
  • Mewn 24 awr, mae'r holl garbon monocsid sydd wedi cael ei amlyncu o sigaréts yn mynd allan o'ch corff
  • Mewn 48 awr, nid oes nicotin ar ôl yn eich corff. Mae eich synhwyrau o flas ac arogl yn dechrau gwella
  • Mewn 72 awr, mae anadlu'n dod yn haws ac mae lefelau egni'n dechrau codi
  • Mewn 2 wythnos, mae cylchrediad yn dechrau gwella ac mae swyddogaeth yr ysgyfaint yn dechrau cynyddu
  • Mewn 3-9 mis, mae pesychu a gwichian yn lleddfu. Gall swyddogaeth yr ysgyfaint gynyddu hyd at 10%
  • Mewn 1 flwyddyn, mae eich risg o drawiad ar y galon yn disgyn i hanner risg ysmygwr
  • Mewn 10 mlynedd, mae eich risg o ganser yr ysgyfaint yn haneru
  • Mewn 15 mlynedd, mae eich risg o drawiad ar y galon bellach yr un fath â rhywun nad yw erioed wedi ysmygu

Dilynwch ni