Neidio i'r prif gynnwy

Dolenni defnyddiol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro:

Gwasanaeth Oncoleg Aciwt

Canolfan y Fron

Gwasanaeth Canser Haematoleg 

Teenage Cancer Trust

Sefydliadau canser cenedlaethol:

Macmillan

Mae Canolfannau Gwybodaeth a Chymorth Macmillan yn cefnogi pobl sydd wedi'u heffeithio gan ganser. Chwiliwch yn adran "Yn Eich Ardal" ar wefan Macmillan i ddod o hyd i'ch Canolfan Wybodaeth arosaf.

Cancer Research UK

Canolfan Ganser Felindre

Maggie's Caerdydd

Penny Brohn

Ray of Light

Rhwydwaith Canser Cymru

Tenovus

Sefydliadau canser safle-benodol:

Brain Tumour Support

Breast Cancer Now

FaceUp Cymru: Sefydiald Canser y Pen, y Gwddf a'r Genau

Leukaemia Care

Mesothelioma UK

Ovacome…Canser yr ofari

Roy Castle Lung Cancer Foundation

Plant a phobl ifanc:

Children’s Cancer and Leukaemia Group

Young Lives Vs Cancer

LATCH

RipRap: pan fydd gan riant ganser

Shine Cancer Support (ar gyfer pobl ifanc yn eu 20au, 30au a 40au)

Cruse Cymru

Profedigaeth Plentyn

 

Macmillan

SANDS – Cymdeithas Marw-endedigaethau a Marwolaethau Newydd-anedig

Sue Ryder

Y Cyfeillion Tosturiol

Dilynwch ni